Finlands Akademis styrelse tillsatte ny kommitté för forskningens infrastrukturer

6.6.2022

Ordförandena och medlemmarna i Finlands Akademis kommitté för forskningens infrastrukturer har utnämnts. Finlands Akademis styrelse tillsatte den nya kommittén för perioden 1.7.2022–30.6.2025.

Kommittén för forskningens infrastrukturer följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet och finansieringen av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av finansierade projekt. Den sköter också andra infrastrukturuppgifter som Akademins styrelse anvisar.

Ordföranden och medlemmarna till kommittén tillsätts av Akademins styrelse efter att den har hört Undervisnings- och kulturministeriet. Ordföranden och medlemmarna ska ha mångsidig erfarenhet av organisationer i forsknings- och innovationssystemet och kunskap om forskningsinfrastrukturernas betydelse. De ska vara erkända forskare eller experter i forskningspolitik. Akademins styrelse beslutar antalet medlemmar i kommittén.

Kommittén för forskningens infrastrukturer 1.7.2022–20.6.2025

Ordförande

 • Överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi

Vice ordförande

 • Direktör Erja Heikkinen, Undervisnings- och kulturministeriet

Medlemmar

 • Direktör Tuula Helander, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Associate Research Professor Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
 • Professor Ari Jokinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi
 • Generaldirektör Jussi Kaurola, Meteorologiska institutet
 • Industriråd Maija Lönnqvist, Arbets- och näringsministeriet
 • Prorektor Arto Maaninen, Uleåborgs universitet
 • Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet
 • Professor Atte Oksanen, forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
 • Professor Jorma Palvimo, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
 • Senior Director Arto Pussinen, Business Finland
 • Generaldirektör Leif Schulman, Finlands miljöcentral
 • Prorektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Prorektor Juhani Soini, Åbo yrkeshögskola
 • Verkställande direktör Antti Vasara, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Rektor Mari Walls, Tammerfors universitet

Stadigvarande expert

 • Undervisningsråd Petteri Kauppinen, Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer om kommittén för forskningens infrastrukturer.

Mer information

 • Riitta Maijala, överdirektör för forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternman(at)aka.fi


Finlands Akademi
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?