Finlands Akademi undertecknade handlingsplan för publicering med fri tillgång

16.5.2022

Finlands Akademi har undertecknat en internationell handlingsplan som syftar till att utveckla och stödja s.k. diamond open access-publicering inom vetenskapen. Action Plan for Diamond Open Access (DOA) är en internationell handlingsplan för att stödja gratis och fri tillgång till vetenskapliga publikationer samt för att förbättra verksamhetsmöjligheterna för DOA-tidskrifter.

Bland de organisationer som stöder handlingsplanen, som publicerades i början av mars, finns bl.a. nätverken Science Europe och cOAlitionS, som främjar samarbetet mellan forskningsfinansiärer. Bland undertecknarna finns också ett stort antal universitet, forskningsbibliotek, forskningsfinansiärer och vetenskapsakademier samt internationella akademiska organisationer och nätverk från Europa, Nordamerika och Sydamerika, Afrika och Asien. I Finland har handlingsplanen redan tidigare undertecknats av Vetenskapliga samfundens delegation.

DOA-publikationsmetoden står för 8–9 procent av all vetenskaplig publicering i världen. Kännetecknande för publikationssättet är att DOA-tidskrifternas praxis är mycket fragmenterad och varierande. På Finlands nationella publiceringsfält är verksamhetssättet mycket vanligt. Detta framhäver vikten av att handlingsplanen beaktas i synnerhet när det gäller att stödja den inhemska vetenskapliga publiceringen.

Syftet med handlingsplanen är att skapa en global gemenskap och infrastruktur som stöder utvecklingen och kontinuiteten av DOA-modellen. I planen fästs särskild uppmärksamhet vid effektiviseringen av vetenskapliga tidskrifters verksamhet, säkerställandet av kvaliteten och tryggandet av kontinuiteten inom publicering.

Stödjandet av planen är dels en del av genomförandet av Akademins strategi för att främja öppen vetenskap, dels en del av Akademins verksamhet för att genomföra den nationella deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. På detta sätt fortsätter Akademin tillsammans med Science Europe och cOAlitionS sitt arbete för att stödja öppen vetenskap på den internationella arenan.

Organisationer och medlemmar i forskarsamhället kan bekanta sig närmare med handlingsplanen på Science Europes webbplats. På webbplatsen kan man också ansluta sig till dem som stöder handlingsplanen.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?