Suomen Akatemia allekirjoitti avoimen julkaisemisen toimintasuunnitelman

16.5.2022

Suomen Akatemia on allekirjoittanut kansainvälisen toimintasuunnitelman diamond open access -julkaisumallin kehittämisestä ja tukemisesta. Action Plan for Diamond Open Access (DOA) on kansainvälinen toimintasuunnitelma kirjoittajille ja lukijoille maksuttomien avointen tieteellisten julkaisujen tukemisesta ja niiden toimintamahdollisuuksien kehittämisestä.

Maaliskuun alussa julkaistun suunnitelman tukijoihin kuuluvat muun muassa tutkimusrahoittajien yhteistoimintaa edistävät verkostot Science Europe ja cOAlition S. Allekirjoittajiin kuului myös lukuisa määrä yliopistoja, tutkimuskirjastoja, tutkimuksen rahoittajia ja tiedeakatemioita sekä kansainvälisiä akateemisia järjestöjä ja verkostoja Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta. Suomesta toimintasuunnitelman on jo aiemmin allekirjoittanut Tieteellisten seurain valtuuskunta.

DOA-julkaisutapa kattaa maailman tieteellisistä julkaisuista 8–9 prosenttia. Luonteenomaista kyseiselle julkaisutavalle on DOA-lehtien toimintatapojen merkittävä hajanaisuus ja vaihtelu. Suomen kansallisella tiedejulkaisukentällä toimintatapa on hyvin yleinen. Tämä korostaa toimintasuunnitelman huomioimista erityisesti kotimaisen tiedejulkaisemisen tukemisessa.

Akatemian allekirjoittaman toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda DOA:n kehittämistä ja jatkuvuutta tukeva maailmanlaajuinen yhteisö ja infrastruktuuri. Suunnitelma kiinnittää huomiota erityisesti tieteellisten lehtien toiminnan tehostamiseen, laadun varmistamiseen ja julkaisemisen jatkuvuuden turvaamiseen.

Suunnitelman tukeminen on osa Akatemian strategian toteuttamista avoimen tieteen edistämiseksi sekä Akatemian toimintaa kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 toteuttamiseksi. Näin Akatemia jatkaa yhdessä Science Europen ja cOAlition S:n kanssa tekemäänsä kansainvälistä työtä avoimen tieteen tukemiseksi.

Tiedeyhteisön organisaatiot ja jäsenet voivat tutustua tarkemmin toimintasuunnitelmaan Science Europen verkkosivuilla. Sivustolla voi myös liittyä toimintasuunnitelman tukijoihin.

Lisätietoja:

  • johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 5335 020
  • ylijohtaja, tutkimus, Riitta Maijala, p. 029 533 5002

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?