Finlands Akademi deltog med 14 miljoner euro i internationellt finansieringssamarbete år 2021

16.2.2022

År 2021 beviljade Finlands Akademi sammanlagt 14 miljoner euro inom ramen för internationellt forskningsfinansieringssamarbete. Internationell samverkan är för Akademin ett centralt sätt att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse.

Med sin finansieringsverksamhet vill Akademin också stödja internationaliseringen av den finländska forskningen och finländska forskare. Akademin har även särskilda bidragsformer som siktar till att främja internationell forskning. Den viktigaste av dessa är finansieringen av forskningsverksamhet tillsammans med andra nationella finansiärer, Europeiska unionen och NordForsk. Det är då fråga om tematiska forskningsprogram där projekten förutsätts samarbeta med forskare från minst två andra länder.

Akademins internationella finansiering har i huvudsak riktats till europeiska och nordiska samarbetsprojekt. I EU-nätverk deltar dock ofta också länder utanför EU, vilket ökar forskarnas möjligheter till samarbete.

I det totala beloppet av Akademins internationella finansieringssamarbete ingår också mobilitetsfinansiering från Akademins forskningsråd som grundar sig på bilaterala avtal med länder och områden utanför Europa, dvs. Ryssland, Indien, Taiwan, Kina och Japan.

Forskningsrådens deltagande i internationellt finansieringssamarbete år 2021

Internationella gemensamma utlysningar: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

 • Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems, utlysning 2020, 912 000 euro
 • Neurodevelopmental disorders, utlysning 2021, 899 000 euro
 • Japan-Nordic Frontier Research Projects for Healthy Longevity, utlysning 2020, 500 000 euro
 • One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance, utlysning 2021, 260 000 euro
 • ERA-NET-nätverket ERA PerMed i samarbete med forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, forskningsrådets finansiering 300 000 euro
 • Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases, utlysning 2021, 300 000 euro
 • Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources, utlysning 2020, 747 000 euro
 • finansiering för forskarmobilitet, huvudsakligen för 1–12 månaders besök med anknytning till länder utanför Europa: 135 000 euro för finländska forskares besök utomlands och 50 000 euro för utländska forskares besök till Finland

Internationella gemensamma utlysningar: Forskningsrådet för kultur och samhälle

 • Equality and Wellbeing across Generations, utlysning 2020, 500 000 euro
 • Democratic governance in a turbulent age, utlysning 2019, 500 000 euro
 • Migration and Integration, utlysning 2018, 800 000 euro
 • Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS), 300 000 euro
 • doktorandprogrammet vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI), 367 000 euro
 • Forskningsrådet beviljade även finansiering för forskarmobilitet utanför Europa: 16 000 euro för 1–12 månaders forskarbesök till Finland, 31 000 € för 1–12 månaders forskarbesök från Finland

Internationella gemensamma utlysningar: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

 • International Co-Investigator Scheme – finsk-norskt forskningssamarbete inom teknik (Finlands Akademi och Norges forskningsråd): forskningsrådet för naturvetenskap och teknik beviljade 2 miljoner euro i finansiering för tre finsk-norska konsortieprojekt
 • CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET): forskningsrådet beviljade 1 046 000 euro i finansiering för tre finländska delprojekt
 • QuantERA (Cofund Initiative in Quantum Technologies): forskningsrådet beviljade 674 000 euro i finansiering för tre finländska delprojekt
 • Academy of Finland – NSF joint call pilot: artificial intelligence and wireless communication technologies: forskningsrådet beviljade 3 018 000 euro i finansiering för åtta finländska delprojekt
 • ERA-NET-nätverket ERA PerMed i samarbete med forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö: forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattade finansieringsbesluten i januari 2022
 • Forskningsrådet beviljade även finansiering för forskarmobilitet främst utanför Europa: 414 000 euro för 1–12 månaders forskarbesök till Finland, 255 000 euro för 1–12 månaders forskarbesök från Finland

Mer information

 • planerare Anna Kohonen (kultur och samhälle), tfn 0295 335 152
 • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen (naturvetenskap och teknik), tfn 0295 335 072
 • vetenskapsrådgivare Anni Kleino (biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 161
 • vetenskapsrådgivare Harri Hautala (biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 019
 • Finlands Akademis forskningsråd

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?