Över tusen deltog i Finlands Akademis Ask & Apply-webbinarier

17.9.2021

Finlands Akademis infoturné om höstens utlysningar ordnades för andra året i rad som webbinarier.

Infoturnén Ask & Apply har ordnats på de största universitetsorterna sedan 2012. Turnén har utvecklats utifrån kundrespons och tillsammans med universitetens forskningstjänster. Också det nya formatet, webbinarierna, har fått ett bra mottagande. I år lockade webbinarierna över tusen deltagare.

Under Ask & Apply-webbinarierna fokuserar man tillsammans med Akademins sakkunniga på ansökningsprocessen ur olika synvinklar och svarar på frågor som intresserar sökandena.

”En del av webbinarierna ordnades i samband med att utlysningstexterna publicerades i början av sommaren och resten när ansökningsomgången inleddes i slutet av augusti och i början av september. Inspelningarna och presentationsmaterialet finns på Akademins webbplats”, berättar vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho från Akademins team för ansökningsrådgivning.

”I år skräddarsydde vi innehållet för olika grupper av sökande, såsom nya sökande, samt skilt för varje bidragsform. Dessutom ordnade vi webbinarier om teman som är centrala med tanke på ansökan. Vi ordnade till exempel ett webbinarium om beslutsfattandet där också en panel bestående av medlemmar från olika forskningsråd deltog för att svara på de sökandes frågor”, säger Huuha-Cissokho.

Deltagarnas intressen och aktuella bidragsformer utreddes i början av webbinarierna för att man i presentationerna skulle kunna göra rätt prioriteringar.

Utlysningarna i fråga om bidragsformerna för enskilda forskare (anställning som forskardoktor, akademiforskare och klinisk forskare samt finansiering för internationell forskarrörlighet) stänger den 22 september. Utlysningen av akademiprojektsbidrag och UKM:s understöd för idrottsvetenskapliga understöd stänger en vecka senare, den 29 september. Målet med stegvisa ansökningstider är att minska belastningen på Akademins e-tjänst (SARA) under de sista dagarna.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?