Ny styrelse och nya forskningsråd för Finlands Akademi, nytt råd för strategisk forskning

23.6.2021

Den 23 juni tillsatte statsrådet Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd samt rådet för strategisk forskning för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2024.

Professor Johanna Myllyharju från Uleåborgs universitet fortsätter som ordförande för Akademins styrelse.

Till styrelsemedlemmar utsågs forskningsdirektör Essi Eerola (Statens ekonomiska forskningscentral), professor Klaus Elenius (Åbo universitet), teknologidirektör Atte Haapalinna (Okmetic Oy), professor Martti Kauranen (Tammerfors universitet) och professor Kirsi Tirri (Helsingfors universitet).

Ordförande för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö är professor Jussi Kukkonen (Östra Finlands universitet), ordförande för forskningsrådet för kultur och samhälle är professor Petri Karonen (Jyväskylä universitet) och ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik är professor Leena Ukkonen (Tammerfors universitet).

Ordförande för rådet för strategisk forskning är direktör Anu Kaukovirta från Naturresursinstitutet.

Styrelsen för Finlands Akademi beslutar om Akademins allmänna riktlinjer och mål. Till styrelsens uppgifter hör att samordna arbetet i forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningens infrastrukturer.

Akademins forskningsråd beviljar finansiering för vetenskaplig forskning och för utveckling och utnyttjande av forskningsförutsättningarna. Forskningsråden har också till uppgift att följa upp finansieringens genomslag och resultat.

Läs mer i Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande: Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd och rådet för strategisk forskning tillsattes (Undervisnings- och kulturministeriet, 23.6.2021).

Har du frågor eller synpunkter?