Suomen Akatemian uusi hallitus, tieteelliset toimikunnat ja strategisen tutkimuksen neuvosto nimitetty

23.6.2021

Valtioneuvosto asetti 23.6.2021 Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.

Akatemian hallituksen puheenjohtajana jatkaa professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta.

Hallituksen jäseniksi nimitettiin tutkimusjohtaja Essi Eerola (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), professori Klaus Elenius (Turun yliopisto), teknologiajohtaja Atte Haapalinna (Okmetic Oy), professori Martti Kauranen (Tampereen yliopisto) ja professori Kirsi Tirri (Helsingin yliopisto).

Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajina uudella toimikaudella toimivat professori Jussi Kukkonen (Itä-Suomen yliopisto) Biotieteiden, terveyden ja ympäristöntutkimuksen toimikunnassa, professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto) Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa ja professori Leena Ukkonen (Tampereen yliopisto) Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnassa.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajaksi nimitettiin johtaja Anu Kaukovirta Luonnonvarakeskuksesta.

Suomen Akatemian hallitus päättää Akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista. Hallituksen tehtäväkenttään kuuluu tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean työn yhteensovittaminen. 

Tieteelliset toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä seurata tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Lue tarkemmin nimityksistä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta: Suomen Akatemian hallitus ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvosto asetettiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 23.6.2021)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?