Nedskärningarna i forskningsfinansieringen för 2022 dras tillbaka, läget för 2023 fortfarande öppet

10.9.2021

Som ett resultat av budgetmanglingen har regeringen beslutat att ta tillbaka de planerade nedskärningarna i Finlands Akademis forskningsfinansiering för 2022.

Däremot blev läget för de nedskärningar i forskningsfinansieringen som planerats för 2023 och därefter ännu oklart. Läget klargörs vid ramförhandlingarna våren 2022.

Finansministeriet föreslog i sin budgetproposition i augusti att forskningsfinansieringen som utdelas via Finlands Akademi ska minskas med 40 miljoner euro 2022. I fråga om 2023 har nedskärningar på upp till 115 miljoner euro diskuterats.

Finlands Akademi anser att det nu fattade beslutet för 2022 är ytterst viktigt för att trygga den finländska forskningens och undervisningens framtid.

”Vi är mycket lättade över regeringens beslut att dra in de planerade nedskärningarna i forskningsfinansieringen för nästa år. Ödet för de större nedskärningar som planerats för 2023 är dock fortfarande öppet och vi har inga exakta uppgifter om situationen under de kommande åren. Det pågående arbetet i den parlamentariska FUI-arbetsgruppen är därför mycket viktigt”, säger Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila.

”Vi är mycket glada över att forskningsfinansieringen för 2022 tryggas. Inom forskningen är dock långsiktighet en central förutsättning för framgång och därför måste också forskningsfinansieringen vara långsiktig och förutsägbar”, konstaterar Finlands Akademins styrelseordförande Johanna Myllyharju.

Nedskärningarna i forskningsfinansieringen under de kommande åren skulle försvaga den långsiktiga och högklassiga forskningen i Finland och äventyra en ökning av kunskaps- och utbildningsbasen. Nedskärningarna skulle vara mycket skadliga för Finlands vetenskap och dess genomslagskraft och internationalisering. De skulle även försämra unga begåvade forskares möjligheter att bedriva högklassig forskning i Finland.

”En osäker framtid minskar forskarkarriärens dragningskraft bland unga finländska forskare och försvagar finländska forskningsorganisationers möjligheter att rekrytera utländska toppforskare till Finland”, tillägger Mannila.

Finlands Akademis bevillningsfullmakt för 2021 är 406 miljoner euro, varav 45 miljoner euro är medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens som beslutats i tilläggsbudgeten. Vid budgetmanglingen kom man överens om att fullmakten för 2022 är 390,5 miljoner euro, varav 40,5 miljoner euro är återhämtnings- och resiliensfinansiering.

Mer information

  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, 0294 485 740, johanna.myllyharju(at)oulu.fi
  • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?