”Kunskap är en superkraft” – kampanj uppmuntrar barn att ta del av forskningsbaserad kunskap

2.2.2021

I februari 2021 får tredjeklassister i Finland tidningen Apu Junioris specialnummer med vetenskap som tema. Bakom satsningen står tidningen själv samt Bildningsarbetsgivarna, Undervisningssektorns fackorganisation, Professorsförbundet, Finlands Akademi och Forskarförbundet.

Målet med samarbetet är att sporra elever i årskurserna 1–6 till att ta del av forskningsbaserad kunskap. Inom ramen för kampanjen, som har fått namnet ”Tieto on supervoima” (Kunskap är en superkraft), får finländska barn i årskurs 3 tidningen Apu Junioris specialnummer som fokuserar på vetenskapsteman. Kampanjen är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021, vars mål är att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare.

Tidningen Apu Juniori behandlar teman som är aktuella för elever i årskurserna 1–6. Tidningen berättar om nyheter och fenomen på ett klart, sanningsenligt och underhållande sätt. Tidningens redaktörer vill uppmuntra barn till självständigt tänkande och stödja deras uppväxt.

Specialnumret behandlar bl.a. biologisk mångfald: Vad betyder biologisk mångfald, vilka hot finns mot den och hur skyddar man den? Specialnumret tar också upp coronaviruset och hur man besegrar det samt ger tips till spännande vetenskapliga experiment. Artiklarna har skrivits dels genom att intervjua aktuella forskare.

”Vetenskap uppstår inte utan begåvade, kunniga och engagerade människor. Vi vill ge ett inblick i forskarnas arbete och synliggöra forskningens betydelse i allas liv, på ett sätt som tilltalar barn. Det är en viktig medborgarkompetens att lära sig att uppfatta skillnaden mellan intuitiv och evidensbaserad kunskap”, konstaterar Forskarförbundets ordförande Maija S. Peltola.

Målet med kampanjen är att sporra finländska barn att utforska och ifrågasätta världen, men också se de möjligheter som skolan och studierna ger dem.

”Forskningsbaserad kunskap har stor betydelse när det gäller att bygga framtiden. Framtiden gör vi tillsammans med barnen och för dem. Via tidningen kan vi berätta om forskarnas arbete för barnen. Tack vare forskning förstår vi bättre vad som händer i kroppen när man blir sjuk eller hurdan forskning som ligger bakom t.ex. kamerorna i mobiltelefoner”, berättar Finlands Akademis överdirektör Riitta Maijala.

Till samarbetet anknyter också en för elever i årskurserna 1–6 riktad digital uppgiftshelhet som byggts upp för Mediekunskapsveckan och som har att göra med identifiering av forskningsbaserad kunskap. Mediekunskapsveckan är en nationell temavecka som erbjuder inspiration för barn och unga för att de ska utveckla sina mediefärdigheter samt stöd för vuxna som arbetar med mediekunskap.

Den digitala uppgiftshelheten finns på tidningen Apu Junioris webbplats på finska: www.apujuniori.fi/mediataidot

Har du frågor eller synpunkter?