Första stegets beslut om septemberutlysningen 2020 har fattats

20.4.2021

Besluten om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis septemberutlysning 2020 fattas i två steg. Den stegvisa processen gäller ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor eller klinisk forskare. Målet med det stegvisa beslutsfattandet är att påskynda behandlingstiderna för de ansökningar som utifrån referentgranskningen inte har möjlighet att finansieras.

I det första beslutssteget avslår forskningsråden efter eget avvägande de ansökningar som fått betyget 1–4. De forskare som fått avslag får också ett bedömningsutlåtande om sin ansökan som de kan läsa i e-tjänsten (SARA).

De ansökningar som fått betyget 5–6 fortsätter till nästa steg och besluten om dem fattas senare (se tabellerna nedan).

Forskningsråden fattar finansieringsbesluten på basis av bedömningsutlåtandena, rangordningarna och Akademins forskningspolitiska mål samt sina egna riktlinjer. Forskningsråden behåller beslutanderätten när det gäller själva finansieringsbeslutet (positivt eller negativt) oberoende av panelernas rangordningar. Varje beslutsmeddelande innehåller en beslutsmotivering.

Tidtabellen för finansieringsbeslut innehåller två datum (för de ifrågavarande bidragsformerna): det första beslutssteget och det andra beslutssteget. Sökandena får således besked om finansieringsbeslutet per e-post i samband med antingen det första eller det andra skedet av beslutsprocessen.

Beslutsdatum för septemberutlysningen 2020

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Bidragsform Första steget % av ansökningar som avslogs i första steget Andra steget
Akademiprojekt 7.4 60 % 26.5
Akademiforskare 7.4 68 % 3.5
Kliniska forskare 7.4 67 % 26.5
Forskardoktorer 7.4 68 % 3.5

Forskningsrådet för kultur och samhälle

Bidragsform Första steget % av ansökningar som avslogs i första steget Andra steget
Akademiprojekt 24.3 67 % 26.5
Akademiforskare 24.3 68 % 10.5
Forskardoktorer 24.3 66 % 10.5

Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle ordnar ett responsmöte om septemberutlysningen 2020 i början av juni 2021.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Bidragsform Första steget % av ansökningar som avslogs i första steget Andra steget
Akademiprojekt 15.4 48% 3.6
Akademiforskare 15.4 57% 3.6
Forskardoktorer 15.4 62% 3.6

Observera att besluten om utlysningen ”International Co-Investigator Scheme – finsk-norskt forskningssamarbete inom teknik” (betygen 1–6) fattas den 15 april.

Mer information

  • Mer information ges av beslutets föredragande, som nämns i beslutsmeddelandet
  • Så här fattas besluten
  • Samtliga beslutsdatum
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002
  • vetenskapsrådgivare Marko Uutela, tfn 029 533 5113, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, tfn 029 533 5013, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen, tfn 029 533 5072, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?