Ensimmäisen vaiheen päätökset vuoden 2020 syyskuun hausta on tehty

20.4.2021

Vuoden 2020 syyskuun hakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden, tutkijatohtorien ja kliinisen tutkijan rahoitusmuodon hakemusten päätökset tehdään porrastetusti kahdessa vaiheessa. Porrastetulla päätöksenteolla pyritään nopeuttamaan hakemusten käsittelyaikoja, kun hakemuksella ei vertaisarvioinnin perusteella ole mahdollisuutta tulla rahoitetuksi.

Ensimmäisessä päätösvaiheessa toimikunnat tekevät harkintansa mukaan kielteisen päätöksen arvioinnissa arvosanan 1–4 saaneille hakemuksille. Kielteisen rahoituspäätöksen saaneet tutkijat saavat samalla myös verkkopalveluun nähtäväksi arviointilausunnon omasta hakemuksestaan.

Arvosanan 5–6 saaneet hakemukset jatkavat seuraavaan vaiheeseen, ja päätökset näistä hakemuksista tehdään myöhemmin (katso alla oleva taulukko).

Toimikunnat tekevät rahoituspäätökset arviointilausuntojen, hakemusten paremmuusjärjestyksen ja Akatemian tiedepoliittisten tavoitteiden sekä toimikuntien omien linjausten perusteella. Paneelien tekemästä hakemusten paremmuusjärjestyksestä huolimatta päätösvalta hakemusten rahoittamisesta tai rahoittamatta jättämisestä säilyy ennallaan. Päätöksentekijän rahoituspäätöksen perustelu kirjataan kunkin hakemuksen päätösilmoitukseen.

Rahoituspäätösaikataulussa on rahoitusmuotojen kohdalla kaksi päivämäärää: päätösten ensimmäinen ja toinen vaihe. Hakijat saavat rahoituspäätöksestään ilmoituksen sähköpostiinsa joko ensimmäisen tai toisen vaiheen päätöksenteon yhteydessä.

Vuoden 2020 syyskuun haun päätösaikataulu

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY):

Rahoitusmuoto 1. vaiheen päätökset 1. vaiheessa tehtyjen päätösten osuus hakemuksista 2. vaiheen päätökset
Akatemiahanke 7.4. 60 prosenttia 26.5
Akatemiatutkija 7.4 68 prosenttia 3.5.
Tutkijatohtori 7.4. 68 prosenttia 3.5
Kliininen tutkija 7.4. 67 prosenttia 26.5.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY):

Rahoitusmuoto 1. vaiheen päätökset 1. vaiheessa tehtyjen päätösten osuus hakemuksista 2. vaiheen päätökset
Akatemiahanke 24.3 67 prosenttia 26.5
Akatemiatutkija 24.3. 68 prosenttia 10.5.
Tutkijatohtori 24.3 66 prosenttia 10.5.

KY-vastuualue järjestää syyskuun haun palautetilaisuuden kesäkuun alussa 2021.

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT):

Rahoitusmuoto 1. vaiheen päätökset 1. vaiheessa tehtyjen päätösten osuus hakemuksista 2. vaiheen päätökset
Akatemiahanke 15.4. 48 prosenttia 3.6.
Akatemiatutkija 15.4. 57 prosenttia 3.6.
Tutkijatohtori 15.4. 62 prosenttia 3.6.

Suunnatun akatemiahankkeen International Co-Investigator Scheme –Suomi–Norja -tutkimusyhteistyöhaun päätökset (arvosanat 1-6) tehdään 15.4.

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?