Finlands Akademis utlysning av finansiering för utnyttjande av högpresterande beräkning och ibruktagande av kvantdatorer öppnar i augusti

23.6.2021

I augusti 2021 utlyser Finlands Akademi specialfinansiering med anknytning till EuroHPC-partnerskapet, ibruktagande av kvantdatorer och utnyttjande av högpresterande beräkning. Ansökningstiden är 11.8–6.10.2021.

Målet med utlysningen är att stödja utvecklingen av ett mångsidigt framtida beräkningsekosystem och att utvidga beräkningskompetensen också till nya branscher. Med finansieringen stöds högklassig forskning som rör det europeiska partnerskapet EuroHPC, högpresterande beräkning eller ibruktagandet av kvantdatorer samt utnyttjandet av högpresterande beräkning inom olika forskningsområden.

Finansieringen kan sökas av mångvetenskapliga forskargrupper och konsortier som består av flera grupper. Den totala finansieringen uppgår till 6 miljoner euro för tre år och finansieringsperioden inleds i början av 2022. Målet med finansieringen är att främja forskningens mångfald och förmåga till förnyelse samt forskningens kvalitet och vetenskapliga och allmänna genomslag. Kompetensutveckling är ett genomgående tema i utlysningen.

Akademin välkomnar ansökningar från olika forskningsområden. På detta sätt strävar man efter att stödja utvecklingen av ett mångsidigt framtida beräkningsekosystem. Akademin uppmuntrar forskare inom olika områden att fundera över vilka nya möjligheter högpresterande beräkning kan erbjuda och vilken kompetens som bör utvecklas inom dessa områden.

Se också:

Mer information

  • Utlysningstexten
  • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027
  • vetenskapsrådgivare Oskari Miettinen, tfn 0295 335 053
  • ledande vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071
  • vetenskapsrådgivare Anne Uutela, tfn 0295 335 107
  • vetenskapsrådgivare Jussi Varkemaa, tfn 0295 335 140
  • eurohpc@aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?