Finlands Akademi satsade mångsidigt på internationellt finansieringssamarbete år 2020

12.3.2021

År 2020 beviljade Finlands Akademi sammanlagt 7,2 miljoner euro inom ramen för internationellt finansieringssamarbete. Internationell samverkan är ett centralt sätt att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse.

Med sin finansieringsverksamhet vill Akademin också stödja internationaliseringen av den finländska forskningen och finländska forskare. Akademin har även särskilda bidragsformer som siktar till att främja internationell forskning. Den viktigaste av dessa är finansieringen av forskningsverksamhet tillsammans med andra nationella finansiärer, Europeiska unionen och NordForsk. Det är då fråga om tematiska forskningsprogram där projekten förutsätts samarbeta med forskare från minst två andra länder.

I huvudsak har denna internationella finansiering från Akademin riktats till europeiska och nordiska samarbetsprojekt. I EU-nätverk deltar dock ofta också länder utanför EU, vilket ökar forskarnas möjligheter till samarbete.

I det totala beloppet av Akademins internationella finansieringssamarbete ingår också mobilitetsfinansiering från Akademins forskningsråd som grundar sig på bilaterala avtal med länder och områden utanför Europa, dvs. Ryssland, Indien, Taiwan, Kina och Japan.

Forskningsrådens deltagande i internationellt finansieringssamarbete år 2020

Internationella gemensamma utlysningar: forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

 • 278 000 € inom ERA-NET NEURONs utlysning för forskning kring biomarkörer och störningar i hjärnans utveckling; ett finländskt delprojekt finansierades
 • 1 298 000 € inom ERA-NET-nätverket BiodivClims utlysning för forskning kring biologisk mångfald och klimatförändring; sex finländska delprojekt finansierades
 • 899 000 € inom ERA-NET-nätverket ERA PerMed; fyra finländska delprojekt finansierades
 • 545 000 € inom EJP RD:s utlysning för forskning kring sällsynta sjukdomar; två finländska delprojekt finansierades
 • 500 000 € inom NordForsks covid-19-utlysning; två finländska projekt finansierades
 • Forskningsrådet beviljade även finansiering för forskarmobilitet utanför Europa: 184 000 € för 1–12 månaders forskarbesök till Finland, 144 000 € för 1–12 månaders forskarbesök från Finland

Internationella gemensamma utlysningar: forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

 • 568 000 € inom ERA-NET-nätverket ERA PerMed; två finländska delprojekt finansierades
 • 1 000 000 € inom CHIST-ERA-nätverkets utlysning ”European Coordinated Research on Long-Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies”; fyra finländska delprojekt finansierades
 • Forskningsrådet beviljade även finansiering för forskarmobilitet utanför Europa: 512 000 € för 1–12 månaders forskarbesök till Finland, 213 000 € för 1–12 månaders forskarbesök från Finland

Internationella gemensamma utlysningar: forskningsrådet för kultur och samhälle

 • 800 000 € inom NordForsks forskningsprogram Societal Security; två finländska delprojekt finansierades
 • 500 000 € inom NORFACE-programmet ”Democratic Governance in a Turbulent Age (Governance)”; tre finländska delprojekt finansierades
 • 700 000 € inom JPI Climate-utlysningen ”Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change”; tre finländska delprojekt finansierades
 • 697 000 € inom en utlysning av ERA.Net RUS Plus; tre finländska delprojekt finansierades (ett konsortium koordineras av en finländsk forskare)
 • 300 000 € inom NOS-HS-utlysningen för forskarworkshoppar; 18 projekt som koordineras i Finland finansierades
 • 332 000 € för tolv forskares forskarutbildning vid Europeiska universitetsinstitutet EUI
 • Forskningsrådet beviljade även finansiering för forskarmobilitet utanför Europa: 228 000 € för 1–12 månaders forskarbesök till Finland, 156 000 € för 1–12 månaders forskarbesök från Finland

Mer information

 • vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle, tfn 0295 335 013
 • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen, ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik, tfn 0295 335 072
 • vetenskapsrådgivare Marko Uutela, ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö, tfn 0295 335 113

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?