Finlands Akademi erbjuder nya möjligheter till forskningssamarbete mellan Finland och USA

15.1.2021

Finlands Akademi har öppnat två nya utlysningar tillsammans med de amerikanska forskningsfinansiärerna National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH). Genom utlysningarna är målet att stödja finländska och amerikanska forskargruppers gemensamma forskningsprojekt. Forskningssamarbete stöds på områden som ingår i Finlands Akademis flaggskeppsprogram samt genom forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023.

Samarbetsavtalet mellan Akademin och NSF och NIH tecknades år 2020. Utlysningen med NSF öppnades den 13 januari 2021. Utlysningen med NIH öppnades i december 2020. Akademin har reserverat totalt ca 5 miljoner euro för att stödja finländska samarbetsparter år 2021. Samarbetet fortsätter på basis av avtalen fram till 2023.

Akademin har redan länge främjat forskningssamarbete med USA. NSF har varit Akademins huvudsakliga samarbetspartner i USA. Nu blir samarbetet mångsidigare genom samarbetet med NIH. Mångsidigt samarbete anses vara viktigt när det gäller att främja den finländska forskningens kvalitet, genomslagskraft och förnyelse.

”Internationellt samarbete av hög kvalitet är centralt för vetenskaplig utveckling, och USA är på många områden ett av världens ledande vetenskapsländer. Finländska forskare har långvariga och mångsidiga relationer med USA, och utgångspunkterna för att utveckla detta forskningssamarbete är goda. Den höga nivån på den finländska forskningen bidrog till att inleda ett nytt slags samarbete med amerikanska finansiärer”, säger Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila.

Ett nytt slags mångsidigt forskningssamarbete

De gemensamma utlysningarna med NSF och NIH är ett pilotförsök med en modell där den egentliga samarbetsansökan lämnas in till en utlysning som antingen NSF eller NIH lanserat. Den finländska parten i ansökan lämnar in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst. Ansökningarna bedöms enligt den amerikanska finansiärens vanliga bedömningskriterier. Kriterierna omfattar bl.a. forskningens kvalitet och genomslag samt kvaliteten på forskningsmiljön. Anvisningarna för finländska sökande har publicerats på Akademins webbplats.

Genom de gemensamma forskningsprojekten eftersträvas ny högklassig forskning vars resultat kan utnyttjas till exempel för att förebygga sjukdomar och utveckla ny trådlös teknik för dataöverföring. De amerikanska finansiärernas intresse för samarbete baserar sig på den finländska forskningens höga nivå.

Med sin finansieringsverksamhet vill Akademin också stödja internationaliseringen av den finländska forskningen och finländska forskare. Främjandet av forskningens internationella karaktär kräver tätt samarbete med forskarvärlden, forskningsorganisationer och finansiärer samt med nationella och internationella aktörer. Akademin söker och prövar aktivt nya samarbetsformer med internationella partner.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?