Suomen Akatemialta uusia mahdollisuuksia Suomi-USA -tutkimusyhteistyöhön

15.1.2021

Suomen Akatemia on avannut uudet yhteishaut Yhdysvaltojen National Science Foundationin (NSF) ja National Institutes of Healthin (NIH) kanssa. Hauilla tuetaan suomalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkimusryhmien yhteisiä tutkimushankkeita. Tutkimusyhteistyötä tuetaan Suomen Akatemian lippulaivojen tutkimusaloilla lippulaivaohjelman ja ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelman kautta.

Vuonna 2020 Akatemia sopi yhteistyöstä sekä NSF:n että NIH:n kanssa. NSF-haku julkistettiin tällä viikolla. NIH-haku julkistettiin marraskuussa 2020. Akatemia on varannut tutkimusyhteistyön suomalaisten osapuolten tukemiseen vuodelle 2021 yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Yhteistyötä jatketaan sopimusten pohjalta vuoteen 2023 saakka.

Yhdysvaltojen suuntaan Akatemia on edistänyt tutkimusyhteistyötä jo vuosia. Akatemian pääyhteistyökumppani Yhdysvalloissa on ollut National Science Foundation (NSF). Nyt yhteistyö monipuolistuu NIH-yhteistyön kautta. Monipuolista yhteistyötä pidetään merkittävänä suomalaisen tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämisessä.

”Kansainvälinen yhteistyö laadukkaiden toimijoiden kesken on tieteen kehityksessä keskeistä, ja Yhdysvallat on monilla aloilla yksi maailman johtavista tiedemaista. Suomalaistutkijoilla on pitkäaikaiset ja monipuoliset suhteet Yhdysvaltoihin, ja lähtökohdat tämän tutkimusyhteistyön kehittämiseen ovat hyvät. Suomalaisen tutkimuksen korkea taso edesauttoi uudenlaisen yhteistyön käynnistämistä yhdysvaltalaisrahoittajien kanssa”, Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila toteaa.

Monipuolista uutta tutkimusyhteistyötä

NSF- ja NIH-yhteistyöhauissa pilotoidaan mallia, jossa varsinainen yhteistyöhakemus jätetään yhdysvaltalaisrahoittajan hakuun. Hakemuksen suomalaisosapuoli jättää hakemuksen rinnakkaisversion Akatemian verkkoasiointiin. Hakemukset arvioidaan yhdysvaltalaisrahoittajan normaalien arviointikriteerien mukaan. Kriteereitä ovat mm. tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus sekä tutkimusympäristön laatu. Hakuohjeet suomalaishakijoille on julkaistu Akatemian verkkosivuilla.

Yhteisillä tutkimushankkeilla tavoitellaan uutta, korkeatasoista tutkimusta, jonka tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi sairauksien ehkäisyssä ja uusien langattomien tiedonsiirtoteknologioiden kehittämisessä. Yhdysvaltalaisrahoittajien kiinnostus yhteistyöhön perustuu suomalaisen tutkimuksen korkeaan tasoon.

Akatemia vahvistaa suomalaisen tutkimuksen ja tutkijoiden kansainvälistymistä kaikessa rahoitustoiminnassaan. Akatemia tekee tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön, tutkimusorganisaatioiden, tutkimuksen rahoittajien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Uusia yhteistyötapoja etsitään ja kokeillaan aktiivisesti kansainvälisten kumppanien kanssa.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas, viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?