Finland firar temaåret för forskningsbaserad kunskap

8.1.2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 samlar evenemang och aktiviteter som främjar kännedomen om forskningsbaserad kunskap och ökar deras synlighet. Målet under temaåret är att alla finländare ska få tillgång till forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga informationskällor. Temaåret ordnas av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation.

”Temaåret behövs för att vi ska vakna till att inse att kunskap måste försvaras och att den måste försvaras på ett kompetent sätt. Det räcker inte att kunskapen finns inom forskarsamhället. Kunskapen har genomslag först när den leder till ett visst beteende eller beslut”, säger överdirektör Atte Jääskeläinen från Undervisnings- och kulturministeriet.

Målet för temaåret är att finländare i alla åldrar ska få tillgång till forskningsbaserad kunskap. Ett stort antal aktörer som producerar, förmedlar och utnyttjar kunskap samarbetar för att uppnå detta mål. Temaårets program består av aktörernas evenemang och aktiviteter som främjar kännedomen om och nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap. I temaårets kalender finns redan drygt 70 sådana evenemang.

”Temaåret är en helhet som för första gången på nationell nivå förmedlar information om evenemang och aktiviteter som presenterar forskningsbaserad kunskap. Mottagningen har varit positiv och vi har fått med engagerade aktörer från olika branscher”, berättar ordföranden för temaårets styrgrupp, överdirektör Riitta Maijala från Finlands Akademi. För sina samarbetspartner erbjuder temaåret ökad synlighet och nya samarbetsmöjligheter som förhoppningsvis ger avkastning även efter temaåret.

Det finns ett brett urval av evenemang under temaåret för forskningsbaserad kunskap: allt från offentliga föreläsningar till utställningar som för samman vetenskap och konst och från podcasts till virtuella vetenskapsklubbar för barn.

Ett mångsidigt program bidrar till att bilda en heltäckande bild av den forskningsbaserade kunskapen och dess roll med tanke på individens välbefinnande och samhällets funktion. Målet är dels att tillgängliggöra den forskningsbaserade kunskapen och synliggöra dess betydelse i vardagen och för beslutsfattare, dels att öka förståelsen om kunskapens karaktär, som också innebär att kunskapen uppdateras i och med nya forskningsrön.

En särskild målgrupp är barn och unga, för vilka temaåret förhoppningsvis bidrar till att skapa kreativitet, entusiasm och tro på framtiden.

På grund av coronapandemin genomförs merparten av temaårets evenemang på webben. Temaåret öppnas av Vetenskapsdagarna, det mest omfattande vetenskapsevenemanget i Finland. Vetenskapsdagarna ordnas 13–17.1.2021 på webben. Årets tema är Kunskap på gott och ont.

Ansökan om att komma med i temaårets officiella program kan göras fortlöpande under året. Arrangörerna siktar på att få med hundratals aktörer från olika delar av landet.

Mer information

Temaåret för forskningsbaserad kunskap ordnas av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation. Temaåret är en av åtgärderna i den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation. Temaårets utveckling, genomförande och kommunikation stöds av ett nätverk med över 50 aktörer från ministerier, föreningar och andra organisationer.

Information om temaåret, dess mål och arrangörer samt en kontinuerligt uppdaterad evenemangskalender finns på temaårets webbplats.

Du hittar temaåret också på sociala medier: Twitter, Instagram och Facebook. Temaårets hashtaggar är #tttv21 och #tutkituntiedonteemavuosi.

Kontaktinformation

Generalsekreterare Riikka Mäkikoskela, Temaåret för forskningsbaserad kunskap, riikka.makikoskela@aka.fi

Kommunikationsexpert Elisa Lautala, Temaåret för forskningsbaserad kunskap, elisa.lautala@aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?