Suomessa vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta

8.1.2021

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 kokoaa yhteen tutkitun tiedon tunnettuutta edistäviä tapahtumia ja tekoja sekä vahvistaa niiden näkyvyyttä. Tavoitteena on saada kaikki suomalaiset tutkitun tiedon ja luotettavien tietolähteiden äärelle tämän vuoden aikana. Teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

”Tätä teemavuotta tarvitaan, jotta havahdumme siihen, että tietoa pitää puolustaa, ja sitä pitää puolustaa taitavasti. Ei riitä, että tiedeyhteisö tietää. Tiedolla on vaikuttavuutta vasta, kun se johtaa tietynlaiseen käyttäytymiseen tai päätöksiin”, sanoo ylijohtaja Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteena on saada kaikenikäiset tutkitun tiedon pariin. Tavoitteen saavuttamiseksi on innostettu yhteistyöhön mittava joukko tiedon tuottajia, välittäjiä ja hyödyntäjiä. Teemavuoden ohjelma koostuu heidän tuottamistaan tutkitun tiedon tunnettuutta ja hyödynnettävyyttä edistävistä tapahtumista ja teoista. Niitä on teemavuoden tapahtumakalenterissa jo yli 70.

”Teemavuonna eri yhteistyökumppaneiden tuottamista tutkitun tiedon tapahtumista ja muista toimista viestitään ensimmäistä kertaa kansallisena kokonaisuutena. Vastaanotto on ollut positiivista, ja eri alojen toimijat ovat lähteneet hyvin mukaan”, sanoo teemavuoden ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta. Yhteistyökumppaneilleen teemavuosi tarjoaa lisää näkyvyyttä sekä yhteistyömahdollisuuksia, joiden toivotaan kantavan myös teemavuoden jälkeen.

Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumien kirjo on laaja yleisöluennoista tiedettä ja taidetta yhdistäviin näyttelyihin ja podcasteista lasten virtuaalisiin tiedekerhoihin.

Monipuolisen ohjelman avulla muodostuu kattava kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tavoitteena on tehdä tutkitun tiedon merkitys näkyväksi arjessa, osana Suomessa asuvien elämää ja päätöksentekoa sekä lisätä ymmärrystä tiedon luonteesta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä.

Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Koronapandemian aikana valtaosa Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumista toteutetaan verkossa. Vuoden avaa Suomen suurin tiedetapahtuma, Tieteen päivät, 13.–17.1.2021. Verkossa järjestettävän tapahtuman teemana on Hyvä ja paha tieto.

Haku teemavuoden ohjelmaan jatkuu läpi vuoden, ja mukaan tavoitellaan satoja toimijoita ympäri Suomen.

Lisätiedot

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke. Se on myös yksi kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan toimenpiteistä. Teemavuoden kehittämistä, toteuttamista ja viestintää tukee yli 50 toimijan verkosto, jossa on mukana toimijoita ministeriöistä yhdistyksiin.

Tiedot teemavuodesta, sen tavoitteista ja tekijöistä sekä viikoittain päivittyvä tapahtumakalenteri löytyvät osoitteesta tutkittutieto.fi.

Tutkitun tiedon teemavuosi on myös Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Teemavuoden aihetunnisteet sosiaalisessa mediassa ovat #tttv21 ja #tutkituntiedonteemavuosi.

Yhteystiedot

Riikka Mäkikoskela, pääsihteeri, Tutkitun tiedon teemavuosi, riikka.makikoskela@aka.fi, p. 0295 33 5174

Elisa Lautala, viestintäasiantuntija, Tutkitun tiedon teemavuosi, elisa.lautala@aka.fi, p. 0295 33 5093

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?