Drygt 3 000 ansökningar till Finlands Akademis utlysningar i september 2021

13.10.2021

Finlands Akademi mottog sammanlagt 3 673 ansökningar inom septemberutlysningen 2021. Ansökningar av delprojekt i konsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en enda ansökan blir antalet ansökningar 2 995.

Akademiprojektsbidrag var den populäraste bidragsformen i septemberutlysningen 2021 med totalt 1 321 ansökningar (år 2020 inkom 1 408 ansökningar). Totalt 605 personer (2020: 602) ansökte om bidrag för anställning som akademiforskare och 744 personer om bidrag för anställning som forskardoktor (2020: 827).

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog totalt 1 134 ansökningar (2020: 1 281). Forskningsrådet för kultur och samhälle fick 840 ansökningar (2020: 910) och forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö fick 880 ansökningar (2020: 909). Dessutom inkom 37 ansökningar om Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt; dessa ansökningar bedöms i paneler som ordnas av Akademins ansvarsområde för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö.

Antal ansökningar till övriga utlysningar i september–oktober:

  • Akademiprogrammet Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi, egentlig utlysning: 22 ansökningar
  • Specialfinansiering för EuroHPC, ibruktagande av kvantdatorer och utnyttjande av högpresterande beräkning: 41 ansökningar
  • Specialfinansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång 2021: 78 ansökningar

Finansieringsbesluten om septemberutlysningen fattas i april–juni 2022.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?