Akademiker Teuvo Kohonen har avlidit

16.12.2021

Akademiker Teuvo Kohonen (f. 1934) har avlidit. Kohonen var en banbrytare inom forskning och utbildning på området datateknik.

Under sin karriär inriktade sig Kohonen på forskning om neuronätverksbaserad beräkning och han var en av de internationellt mest betydelsefulla forskarna inom sitt område. Kohonen är också känd för sina publikationer om mönsterigenkänning och maskininlärning. Hans vetenskapliga arbete har haft mycket stort genomslag.

En metod som kallas självorganiserande karta (self-organizing map, SOM) som Teuvo Kohonen utvecklade 1981 är en av de mest kända algoritmerna för neurala beräkningar. Tillämpningar som utnyttjar Kohonens karta har använts bl.a. inom analys av dokument och bilder, processteknik, elteknik, kemi, medicin, ekonomiska vetenskaper och lingvistik.

Kohonen arbetade i forsknings- och undervisningsuppgifter vid Tekniska högskolan från 1950 till 1993 och som forskarprofessor och akademiprofessor vid Finlands Akademi nästan utan avbrott åren 1975–1999.

Kohonen var en av de internationellt mest meriterade forskarna inom neural beräkning. Hans inverkan på utvecklingen av forskningen och utbildningen inom datateknik både internationellt och i Finland var omfattande och långsiktig.

Han har tilldelats en rad olika internationella pris och utmärkelser, bland vilka kan nämnas IEEE Pioneer Award och IEEE Lifetime Achievement Award. Kohonen tilldelades titeln akademiker inom vetenskap år 2000.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?