Två nya rekommendationer för att förbättra ansvarsfull utvärdering av forskare

18.3.2020

Vid seminariet för ansvarsfull utvärdering den 18 mars publicerades två nationella rekommendationer som förbättrar utvärderingen av forskare och en meritförteckningsmodell som stöder rekommendationernas användning. Rekommendationerna ger en grund och riktning för ändringar som gäller hela forskarsamhället.

Vetenskapliga samfundens delegations rekommendation om forskarbedömning ger hela forskarsamhället tillgång till gemensamma principer för ansvarsfull utvärdering av forskare. Rekommendationen lämpar sig också utmärkt för det utvecklingsarbete vid Finlands Akademi som siktar till att förbättra bedömningen av finansieringsansökningar. Vid Akademin följer bedömningen redan till många delar principerna i rekommendationen. Bedömningskriterierna för finansieringsinstrumenten är öppet tillgängliga och den kollegiala granskningen baserar sig i huvudsak på en kvalitativ utvärdering av forskningsplanen.

Vetenskapliga samfundens delegations nationella rekommendation om ansvarsfull publikationsmetrik stärker och preciserar principerna för användningen av publikationsindikatorer. Rekommendationen visar att det värde som en enskild mätare ger inte är lämpligt eller tillräckligt för att bedöma en forskare.

Forskningsetiska delegationen publicerade en uppdatering av sin modell för forskarens meritförteckning. Modellen lämpar sig nästan som sådan för Akademins utlysningar. Modellen återspeglar på ett bra sätt forskarkarriärens och forskningsresultatens mångfald. Det vetenskapliga och samhälleliga genomslaget är en tydlig helhet som lyfter fram främjandet av öppen vetenskap och forskning, producering och ansvarsfull utdelning av forsknings- och datamaterial, utnyttjandet av forskningsresultat samt fördelarna med vetenskapskommunikation.

Vid planeringen och genomförandet av ändringarna behövs en fördjupad dialog och intensivt samarbete inom hela forskarsamhället. När forskare, forskningsorganisationer och finansiärer arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål ger åtgärderna och satsningarna det bästa resultatet.

 

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?