Kaksi uutta suositusta tutkijan vastuullisen arvioinnin kehittämiseksi

18.3.2020

Vastuullisen arvioinnin seminaarissa 18. maaliskuuta julkistettiin kaksi suositusta tutkijan vastuullisen arvioinnin kehittämiseksi ja näiden käyttöä tukeva tutkijan ansioluettelomalli. Suositukset antavat pohjan ja suunnan koko tiedeyhteisöä koskeville muutoksille.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisema suositus tuo koko tiedeyhteisön käyttöön yhteiset periaatteet tutkijan vastuulliseen arviointiin. Suositus soveltuu erinomaisesti myös Suomen Akatemian rahoitushakemusten arviointitoiminnan kehitystyöhön. Akatemiassa tutkijan arviointi noudattaakin jo monilta osin suosituksen periaatteita. Rahoitusinstrumenttien arviointikriteerit ovat avoimesti saatavilla ja vertaisarviointi perustuu pääasiassa tutkimussuunnitelman laadulliseen arviointiin.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan laatima kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä edelleen vahvistaa ja tarkentaa julkaisujen mittareiden käytön periaatteita. Se osoittaa sen, ettei yksittäisen mittarin antama lukuarvo sovellu tai riitä tutkijan arviointiin.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisema tutkijan päivitetty ansioluettelomallin runko sopii lähes sellaisenaan käytettäväksi Akatemian hauissa. Mallipohja ilmentää hyvin tutkijan uran ja tutkimustuotosten monimuotoisuutta. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on selkeä kokonaisuus, joka tuo esille avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen, tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisen ja vastuullisen jakamisen ja tutkimustuotosten hyödyntämisen sekä ansiot tiedeviestinnässä.

Suositusten tuoman muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan koko tiedeyhteisön tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Kun tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja rahoittajien suunta on sama, toimet ja panostukset tuottavat parhaan tuloksen.

Lisätietoja:

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?