Tre betydande ERC Advanced Grant-finansieringar till Finland

3.4.2020

Den 31.3.2020 beviljade Europeiska forskningsrådet ERC femårig Advanced Grant-forskningsfinansiering till totalt 185 forskare i sökningen år 2019. I Finland erhöll professor Jan Klabbers från Helsingfors universitet, professor Christina Salmivalli från Åbo universitet och akademiprofessor Seppo Ylä-Herttuala från Östra Finlands universitet finansiering.

ERC Advanced Grant-finansiering är Europas största personliga forskningsfinansiering. ERC Advanced Grant-finansiering beviljas till väletablerade forskningsledare och toppforskare som har uppnått betydande forskningsresultat inom sina respektive områden under de senaste tio åren. Finansieringen är femårig och uppgår till cirka 2,5 miljoner euro.

Europeiska forskningsrådet finansierade sammanlagt 185 forskare med Advanced Grant-finansiering i sökningen år 2019. Med hjälp av finansieringen stöds nya innovativa forskningsprojekt som förstärker den europeiska kunskapsbasen och forskningsarbete. Detta är en av Europas mest konkurrenskraftiga och eftertraktade finansieringar.

Akademiprofessor Seppo Ylä-Herttuala erhåller ERC Advanced Grant-finansiering redan för tredje gången: forskningsområdet är allvarlig kranskärlssjukdom och hjärtsvikt

ERC toppfinansiering beviljades till Seppo Ylä-Herttuala, akademiprofessor på Östra Finlands universitet nu redan för tredje gången i rad. I Finland har ingen uppnått en liknande prestation tidigare, och på Europeisk nivå finns det bara 19 forskare som har fått ERC Advanced Grant-finansiering tre gånger.

ERC-finansieringen som Ylä-Herttuala erhöll beviljades för forskning i allvarlig kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. I forskningsprojektet utvecklas nya vaskulära tillväxtfaktormolekyler. De möjliggör så kallad biologisk bypass-kirurgi, som syftar till att både förbättra blodcirkulationen i hjärtan som lider av syrebrist och till att öka ämnesomsättningen och energiintaget, särskilt i hjärtan som lider av hjärtsvikt.

Ylä-Herttuala har med finansiering från Finlands Akademi varit akademiprofessor tre månader under åren 2005-2020. Dessutom har han verkat som forskningsgruppsledare i Toppenheten för forskning i blodcirkulations. och ämnesomsättningssjukdomar (Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikkö) under perioden 2014-2019.

I professor Jan Klabbers ERC Advanced Grant-projekt undersöks spänningar mellan internationella organisationer och den privata sektorn

I Jan Klabbers, professor i internationell rätt vid Helsingfors universitet, forskningsprojekt som har fått ERC-finansiering undersöks hur omfattande den privata sektorns deltagande i internationella organisationers verksamhet är, och hur den lag som tillämpas på organisationerna förhåller sig till detta. Dessutom undersöker Klabbers forskningsgrupp vilken inverkan spänningen har på den rättsliga ramen. Projektet strävar till att utveckla lagstiftning för de internationella organisationerna. Målet är att bygga en stadig teoretisk grund för lagstiftningen, som beaktar organisationernas viktiga roll i världen.

Klabbers fungerade som den första akademiprofessorn för Martti Ahtisaari internationella konflikthanteringsforskning finansierad av Finlands Akademi under perioden 1.7.2013-30.6.2018. Dessutom har han fungerat som ledare för Toppenheten för forskning i globala styrelseformer finansierad av Finlands Akademi under åren 2006-2011.

Professor Christina Salmivalli får ERC Advanced-Grant-finansiering för forskning i utmanande mobbningsfall

ERC Advanced Grant-finansieringen som Christina Salmivalli, psykologi professor vid Åbo universitet, fått för forskningen i mobbning framåt. Med den erhållna finansieringen undersöks med hjälp av långitudinell forskning, experimentella arrangemang och molekylgenetik bland annat varför mobbningsinterventioner ibland inte har någon effekt, och vilka faktorer som förklarar utmanande mobbningsfall. Genom att ta reda på orsakerna i fråga kan man skapa nya verksamhetsmodeller för att ingripa i olika sorters utmanande mobbningsfall.

Salmivalli fungerar som bäst med finansiering från Finlands Akademi som vice ordförande för INVEST– flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället. Hon har också erhållit Finlands vetenskapspris år 2017av undervisnings. och kulturministeriet som uppskattning för sitt betydande vetenskapliga arbete.

Läs även:

Ytterligare information

ERC-finansiering är en av Europas mest prestigefyllda forskningsfinansieringar. Årligen beviljas Starting Grant-finansiering till forskare i startgroparna av sin forskningskarriär, Consolidator Grant-finansiering till forskare i mitten samt Advanced Grant-finansiering till etablerade forskare. Förutom hög vetenskaplig nivå krävs det att ansökningarna har vetenskapligt innovativa perspektiv.

Finlands Akademi ordnar nationella intervjuutbildningar för forskare som är i andra skedet av intervjuer för Starting Grant och Consolidator Grant. Europeiska forskningsrådet finansierar högklassig grundläggande forskning inom alla vetenskapliga discipliner.

  • forskningsexpert Annika Raitala, tfn 029 533 5097

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?