RSF:s vice ordförande Christina Salmivalli blir ordförande för covid-19-vetenskapspanel

23.4.2020

Statsrådets kansli tillsatte den 22 april 2020 en vetenskapspanel med 13 medlemmar som företräder olika vetenskapsområden. Panelen har till uppgift att stödja arbetet i den beredningsgrupp som statsminister Sanna Marin tillsatte den 8 april 2020 för att bereda åtgärder för eftervården av coronakrisen. Till panelens ordförande utnämndes professor Christina Salmivalli, som är vice ordförande för rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Professor Salmivalli arbetar också inom forskningsprojektet INVEST, som ingår i Finlands Akademis flaggskeppsprogram.

Vetenskapspanelen har till uppgift att med stöd av forskningsrön hjälpa beredningsgruppen för eftervården av krisen när det gäller att bedöma och förutse vilka effekter coronakrisen har med tanke på social, hälsomässig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt individers, gemenskapers och samhällets resiliens. Medlemmarna i panelen har utsetts på grundval av sin personliga sakkunskap och de företräder inte sin organisation eller intressebevakare.

Har du frågor eller synpunkter?