STN:n varapuheenjohtaja Christina Salmivalli valtioneuvoston nimittämän COVID19-tiedepaneelin johtoon

23.4.2020

Valtioneuvoston kanslia asetti 22. huhtikuuta eri tieteenaloja edustavan 13-jäsenisen tiedepaneelin tukemaan pääministeri Sanna Marinin 8.4.2020 asettaman koronakriisin jälkihoidon toimenpiteitä valmistelevan ryhmän työtä. Paneelin puheenjohtajaksi on nimitetty Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston varapuheenjohtaja, professori Christina Salmivalli. Professori Salmivalli työskentelee myös Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan kuuluvassa INVEST-tutkimushankkeessa.

Tiedepaneelin tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää tutkittuun tietoon perustuen arvioimaan ja ennakoimaan koronaviruskriisiin liittyviä ja siitä seuraavia vaikutuksia sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin näkökulmista. Paneelin jäsenet on nimitetty henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä he edusta organisaatiotaan tai edunvalvontatahoaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?