Ny programdirektör för RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH)

18.6.2020

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har valt en ny programdirektör på deltid för RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH). Vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) inleder sitt arbete som programdirektör den 1 augusti 2020 och kommer att hålla posten fram till programmets slut den 31 december 2023.

En programdirektör arbetar tätt tillsammans med övriga programdirektörer och Finlands Akademis ansvarsområde för strategisk forskning i syfte att bygga upp en programhelhet i samarbete med de projekt som ingår i programmet, främja samarbetet mellan RSF-program, utveckla och genomföra tillsammans med andra programdirektörer den gemensamma verksamheten inom programmen samt stärka den strategiska forskningens samhälleliga genomslag. De valda personerna är på docent- eller professorsnivå. Programdirektörerna har ett anställningsförhållande till sina bakgrundsorganisationer.

RSF valde Ritschkoff att leda GROWTH-programmet utifrån hennes vetenskapliga meriter, flervetenskapliga kompetens, erfarenhet av ledning och samordning i sektorsövergripande nätverk samt lämplighet för uppgiften. Dessutom stöds hon av konsortieledarna för de program hon styr.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Milja Saari, ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 123

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.f

Har du frågor eller synpunkter?