Information till Finlands Akademis bidragsmottagare och sökande om effekterna av coronaviruspandemin

*uppdaterad 19.9.2022

Finlands Akademi har åren 2020–2022 tillåtit ändringar i användningsändamålet för pågående projekt och förlängningar av finansieringsperioder på grund av coronapandemin. Anvisningarna om detta publicerades på Akademins webbplats. Efter en utdragen pandemi har akademifinansierade projekt anpassat sig till en ny verksamhetsmiljö och lärt sig att bättre beakta de utmaningar som pandemin medför vid planeringen av nya projekt.

Av dessa orsaker återgår Akademin till den praxis som gällde före coronapandemin i fråga om ändringsansökningar. Enligt Akademins finansieringsvillkor kan man ansöka om en förlängning av finansieringsperioden p.g.a. en forskares moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet, värnplikt eller civiltjänst, om inte ett villkor i beslutet eller anslagets art ställer begränsningar. Finansieringsperioden kan också förlängas p.g.a. andra särskilda skäl, t.ex. långvarig sjukdom.

I fortsättningen godkänns coronapandemin som orsak till ändring av användningsändamålet för pågående projekt och förlängning av finansieringsperioden endast i mycket exceptionella situationer där genomförandet av hela projektet avbryts på grund av pandemins konsekvenser. Till ändringsansökan ska fogas en beskrivning av situationen och ett skriftligt bevis (t.ex. forskningsplatsens redogörelse om att projektet har avbrutits).

Har du frågor eller synpunkter?