Tietoa Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta saaneille ja hakeville koronapandemian vaikutuksista

*ohjeistus päivitetty 19.9.2022

Suomen Akatemia on vuosina 2020–2022 mahdollistanut käynnissä olevien hankkeiden käyttötarkoituksen muuttamisen ja rahoituskausien pidentämisen koronapandemian vuoksi. Asiaan liittyvä ohjeistus julkaistiin Akatemian verkkosivuilla. Koronapandemian jatkuttua jo pitkään hankkeet on nyt saatu sopeutettua uuteen toimintaympäristöön ja uusien hankkeiden suunnittelussa pandemian aiheuttamat haasteet osataan ottaa huomioon.

Näistä syistä Akatemia palaa koronapandemiaa edeltävään käytäntöön muutoshakemustilanteissa. Akatemian rahoitusehtojen mukaan rahoituskauden pidennystä voi hakea hankkeessa työskentelevän tutkijan äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan taikka varusmies- tai siviilipalvelun vuoksi, ellei päätöksen erityisehto tai määrärahan luonne aseta rajoituksia. Lisäksi rahoituskautta voi pidentää muusta erityisestä syystä, esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Jatkossa koronapandemia hyväksytään käynnissä olevien hankkeiden käyttötarkoituksen muuttamisen ja rahoituskausien pidentämisen syyksi vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa koko hankkeen toteutus keskeytyy koronapandemian vaikutusten vuoksi. Muutoshakemukseen tulee liittää kuvaus tapahtuneesta ja kirjallinen todiste (esim. suorituspaikan antama selvitys hankkeen keskeytymisestä).

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?