Finlands Akademis nya webbplats har lanserats

6.10.2020

Finlands Akademi har förnyat sin webbplats aka.fi. Den nya webbplatsen beaktar bl.a. tillgänglighetskraven för digitala tjänster. Målet har även varit att webbplatsens användare lättare ska hitta det de söker efter.

På startsidan lyfts tydligt fram viktigt innehåll för olika målgrupper och en ny megameny gör det lättare att söka innehåll. Innehållet har grupperats i två delar ’Forskningsfinansiering’ och ’Om oss’. De flesta centrala sidor som gäller ansökan, bedömning och beslutsfattande är innehållsmässigt desamma som på den tidigare webbplatsen.

På webbplatsen fungerar även kortadresser, bl.a. följande:

Också webbsidorna för strategisk forskning har förnyats; se www.strategiskforskning.fi.

Om du hittar något som blivit fel eller tycker att något saknas på de nya sidorna kan du höra av dig till viestinta@aka.fi.

Mer information

  • webbinformatör Vesa Varpula, tfn 0295 335 131
  • kommunikationsplanerare Anna Oravakangas, tfn 0295 335 039

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi. 

Har du frågor eller synpunkter?