Akademins evenemang hålls digitalt under våren

13.3.2020

På grund av coronavirussituationen ordnas Finlands Akademis evenemang och möten digitalt under våren. En del evenemang ställs in eller skjuts upp. Vi ser till att vi kan upprätthålla de viktigaste utlysnings- och finansieringsfunktionerna och rådgivningstjänsterna så bra som möjligt trots det exceptionella läget.

För närvarande gäller ändringarna bl.a. följande evenemang:

  • Infomötet om den kommande utlysningen av finansiering för spetsforskningsenheter (2.4) hålls digitalt.
  • Det nationella infomötet om ERC-finansiering (6.4) ställs in.
  • Journalistseminariet om ändringarna i det arktiska området (31.3) skjuts upp till hösten.

Följ vår webbplats www.aka.fi för information om arrangemangen kring kommande evenemang eller om inställda evenemang. Vi kontaktar personligen dem som anmält sig till evenemangen.

Ändrad mötespraxis

Akademin tar i stor utsträckning i bruk fjärrförbindelser också i möten av Akademins beslutande organ. Förtroendeorganens berednings- och beslutsmöten under våren ordnas på distans. Också de panelmöten som ordnas före sommarloven kommer att hållas på distans.

Vi strävar efter att hålla utlysnings- och beslutstidtabellerna oförändrade

Enligt nuvarande information medför coronavirussituationen inga ändringar i besluts - eller ansökningstidtabellerna. Vi följer situationen aktivt och informerar om eventuella förändringar så snabbt som möjligt.

Vi informerar om de förändringar som coronaviruset orsakar i vår verksamhet på webben på adressen www.aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?