Utlysningen av akademiprofessorsbidrag öppnas i september 2019

27.2.2019

Finlands Akademi öppnar den nästa utlysningen av akademiprofessorsbidrag under septemberutlysningen 2019. Utlysningen har två steg. De preliminära ansökningarna bedöms i septemberutlysningens paneler. Sökande till den egentliga utlysningen väljs på basis av de sakkunnigutlåtanden som utfärdats. Den egentliga utlysningen genomförs i vår 2020.

Septemberutlysningens paneler rangordnar de sökande i samband med bedömningen. Akademins forskningsråd föreslår till den allmänna sektionen vem som inbjuds till den egentliga utlysningen. Andra stegets ansökan inlämnas till Akademin i juni 2020. Internationella paneler bedömer ansökningarna i det andra steget i början av september. I höst 2020 bestämmer den allmänna sektionen vem som beviljas akademiprofessorsbidrag. Finansieringsperioden börjar den 1 september 2021.

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. Forskaren förväntas bidra till främjandet av sin egen vetenskapsgren både under och efter sin akademiprofessur. Anställningen som akademiprofessor är avsedd för tidsbunden forskning på heltid. Finansieringsperioden är fem år.

Mer information

  • Överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?