Temaenkäten för strategisk forskning publiceras – Lämna in ditt eget förslag om nya programteman

23.10.2019

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi publicerar i oktober en ny webbenkät som är öppen för alla. Med enkäten samlar man in förslag om nya teman för den strategiska forskningen för år 2021. Målet med forskning som finansieras av RSF är att finna lösningar på viktiga utmaningar i samhället.

Webbenkäten öppnar 24 oktober 2019 – lämna in ditt förslag och delta i diskussionen

Temaenkäten för år 2021 genomförs på samma Viima-enkätplattform som de två tidigare åren. Skillnaden till tidigare år är den att i förslagen fokuserar man nu på teman för strategisk forskning. Man hoppas att detta leder till att de svarande funderar på temaförslagen från ett bredare perspektiv genom att fokusera på viktiga samhälleliga utmaningar. Med temaenkäten söker man inte efter enskilda forskningsämnen utan efter helheter som uppfyller kännetecknen för ett bra tema.

Förutom inlämnande av egna förslag gör enkätplattformen det även möjligt att kommentera andras förslag och diskutera. I bästa fall hoppas vi att diskussionen som förs kring förslagen kan leda till sektorsövergripande och mångvetenskapliga förslag som kombinerar nya kunskaps- och forskningskombinationer samt växelverkan.

De tidigare årens teman finns dokumenterade i enkätplattformen, vilket indikerar den lämpliga storleksklassen på de samhälleliga utmaningarna och hurdana ämnen som redan undersöks i den strategiska forskningens program.

Enkäten är öppen 24 oktober–20 november 2019. För deltagande måste man antingen skapa ett eget Viima-konto eller logga in till exempel med LinkedIn- eller Google-konto.

Enkäten är en del av temanas beredningsprocess

Enkäten sätter igång RSF:s temaberedelseprocess. Som resultat av processen överlåter RSF sina förslag på teman till statsrådet. Baserat på de beslut om teman som statsrådet fattar bereder och öppnar RSF följande utlysningar om forskningsprogram.

Kimmo Nuotio, ordförande för rådet för strategisk forskning sedan början av år 2019, anser att den öppna temaberedelseprocessen är en bra verksamhetsmodell: “Det är oerhört viktigt både att få nya idéer för vårt arbete och att få respons på rådets tankar under beredningen, samt att på olika sätt samla in information som grund för vår egen beredning. Redan förra våren kunde jag se hur användbara de olika skeden var. Vi strävar fortfarande till att utveckla vår process för att hitta den bästa möjliga balansen mellan de idéer och respons vi har fått och vårt interna arbete. Respons vid rätt tillfälle är guld värt.”

Hurdant är ett bra tema?

RSF strävar till att identifiera teman som 

  • är viktiga utmaningar för Finlands framtid
  • förutsätter mångvetenskaplig forskning vid insamling av information
  • är horisontella och omfattar flera discipliner
  • skiljer sig tillräckligt från varandra
  • dessutom söker vi efter utvecklande av nya, proaktiva kunskaps- och forskningskombinationer
    samt långsiktighet som bär igenom den sexåriga programperioden

Enligt Nuotio är det speciellt intressant när ett temaförslag innehåller problem som kan lösas med mångvetenskapliga forskningskunskaper. “Ett bra tema är klart, begripligt, utmanande och även inspirerande. Vi hoppas att våra bästa forskarstyrkor blir inspirerade av dem.” För genomförandet av forskningsprogrammen förväntas framför allt växelverkan. Målet är att föra kunskapsanvändaren närmare själva forskningsprocessen med en ny form av samhälleligt genomslag. “Genomslag eftersträvas redan i början av forskningsprogrammet, inte först mot slutet. Bra temaförslag har denna potential. De fenomen som ett bra tema behandlar erbjuder dessutom fäste för forskare inom olika discipliner”, konstaterar Nuotio. 

Teman är en del av RSF:s finansieringshelhet och därmed av lösningen av viktiga samhälleliga utmaningar. “Nu, då temaförslag har beretts under flera år och de första forskningsprogram har slutförts, ser vi mer betydande betoningar och kurvor i verksamheten. De nya temana anpassas till det som redan är på gång. Vi är även i ett skede där särdragen för RSF finansiering blir föremål för uppmärksamhet på ett nytt sätt”, säger Nuotio.

Text: Tiina Salo, Finlands Akademi
Bilderna: MostPhotos & Kari Likonen/ Finlands Akademi

Mer information

  • Vetenskapsrådgivare, strategisk forskning, Pilvi Toppinen +358 295 33 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Tekniska frågår: strateginentutkimus(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?