Programmet ICT 2023 finansierar vidsträckt forskning

5.9.2019

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat finansiering till 17 projekt inom programmet ICT 2023 med totalt 32 delprojekt. Forskningsrådets finansiering för projekt uppgår till cirka 9,25 miljoner euro. Beviljandegraden för delprojektsansökningar var omkring 20 procent.  

Finlands Akademi och Business Finland samordnar och finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. De finansierade projekten ingår utlysningar med tre olika teman:

  1. Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara
  2. Autonomi i allt
  3. En programmerbar värld och avancerad programvaruteknik

”Den första utlysningen på listan fick oväntad få ansökningar, även om de två följande var mycket populära. På basis av bedömningspanelernas feedback, utlysningen Autonomi i allt fick många utmärkta konsortieansökningar. Finländsk forskning verkar vara särskilt stark inom det här forskningsområdet”, säger Minnamari Vippola, ordförande till forskningsrådets beredningsgrupp.

Exempel på finansierade projekt

Professor Mika Mäntylä från Oulu universitet studerar samarbete mellan människor och maskiner inom programutveckling. Tankar hos programutvecklare kan analyseras på basis av deras kommentarer i källkoden. Projektet koncentrerar sig på kommentarer som talar om begreppet teknisk skuld, som baserar sig på finansiell skuld. Begreppet illustrerar problem i programmet som leder till onödiga kostnader. Enligt några uppskattningar kan kostnader av teknisk skuld för programindustrin vara flera hundra miljoner dollar. Syftet med projektet är att utveckla ett program som behandlar naturligt språk och identifierar teknisk skuld.

Professor Pan Hui från Helsingfors universitet, akademiprofessor Samuel Kaski från Aalto universitetet och biträdande professor Antti Honkela från Helsingfors universitet har ett kosortieprojekt som försöker att lösa centrala problem med sakernas internet (IoT). Syftet är att utveckla en hanterlig och skalbar ram som möjliggör användning av avancerade statistiska modeller när man avbildar data som innehåller komplicerade beroendeförhållanden och som garanterar strikt integritetsskydd. En prototyp av ramen ska realiseras på en IoT-plattform. Projektet tillhör flaggskeppen Finnish Center for Artificial Intelligence som Kaski leder.

Forskningschef Eija Honkavaara från Lantmäteriverket och docent Ilkka Pölönen från Jyväskylä universitet utgör ett mångvetenskapligt forskningskonsortium. Syftet med konsortiet är att utveckla en analysator av trädens hälsa som baserar sig på obemannad luftfarkost eller drönare. Drönarna utnyttjar spektroskopi och maskininlärning, vilket menar att de kan samla information om sin miljö snabbt och tryggt. Projektet besvarar växande behov för effektiva metoder för att observera växthälsa. Dessa metoder behövs bland annat på grund av klimatförändring.

Mer information

Finansieringsbeslut

  • ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka, tfn 0295 335 058, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Katrine Mahlamäki, tfn 0295 335 062, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Oskari Miettinen, tfn 0295 335 053, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?