Finlands Akademis styrelse tillsatte den nya kommittén för forskningens infrastrukturer

11.4.2019

Finlands Akademis styrelse har tillsatt en ny nationell kommitté för forskningens infrastrukturer för perioden 1.7.2019–30.6.2022. Den s.k. FIRI-kommittén har till uppgift att följa upp och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten. Kommittén lägger fram förslag till Akademins styrelse om långsiktiga planer för forskningsinfrastruktur, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt med medel som anvisats i statsbudgeten ingår i kommitténs uppgifter.

Kommitténs ordförande är direktör Riitta Maijala från Finlands Akademi. Vice ordförande är direktör Erja Heikkinen från Undervisnings- och kulturministeriet. 

Medlemmarna är:

 • generaldirektör Johanna Buchert, Naturresursinstitutet
 • generaldirektör Juhani Damski, Meteorologiska institutet
 • överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
 • professor Juha Hämäläinen, forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
 • rektor Keijo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
 • konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet
 • direktör Mika Lautanala, Business Finland
 • rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
 • rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet
 • rektor Riitta Rissanen, Lapplands Yrkeshögskola
 • professor Mika Rämet, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
 • prorektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • rektor Mari Walls, Tammerfors universitet
 • professor Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från Undervisnings- och kulturministeriet valdes till stadigvarande expert i kommittén. 

Ordförande och medlemmar till kommittén för forskningens infrastrukturer tillsättas av Akademins styrelse efter den har hört Undervisnings- och kulturministeriet. Ordföranden och medlemmarna ska ha månsidig erfarenhet av organisationernas funktioner i forsknings- och innovationssystemet och kunskap om forskningsinfrastrukturernas betydelse. De ska vara antingen erkända forskare eller experter i vetenskapspolitik. 

Mer information

 • Styrelseordförande, professor Johanna Myllyharju, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
 • Generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)oulu.fi

Har du frågor eller synpunkter?