Suomen Akatemian hallitus nimitti uuden tutkimusinfrastruktuurikomitean

11.4.2019

Suomen Akatemian hallitus on nimittänyt tutkimusinfrastruktuurikomitean kaudelle 1.7.2019–30.6.2022. Suomen Akatemiassa toimivan tutkimusinfrastruktuurikomitean tehtävänä on seurata ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, tehdä esitys Akatemian hallitukselle tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelmasta sekä päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja vastata niiden seurannasta. Tehtäviin sisältyy tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoittaminen valtion talousarviossa osoitetuin varoin.

Tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajaksi nimitettiin ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta ja  varapuheenjohtajaksi johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Jäseniksi valittiin

 • pääjohtaja Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus
 • pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteenlaitos
 • ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • professori Juha Hämäläinen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia
 • rehtori Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto
 • neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Mika Lautanala, Business Finland
 • rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
 • rehtori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto
 • rehtori Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu
 • professori Mika Rämet, biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia
 • vararehtori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto
 • rehtori Mari Walls, Tampereen yliopisto
 • professori Minnamari Vippola, luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia

Pysyväksi asiantuntijaksi nimitettiin opetusneuvos Petteri Kauppinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajan ja jäsenet nimittää Akatemian hallitus opetus- ja kulttuuriministeriötä kuultuaan. Puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään, että heillä on monipuolisesti kokemusta tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän organisaatioiden toiminnasta sekä tutkimusinfrastruktuurien merkityksen tuntemusta ja että he ovat tunnustettuja tutkijoita tai tiedepolitiikan asiantuntijoita.

Lisätietoja

 • Hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju, p. 0294 485740, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi
 • Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia, p. 029 533 5001, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?