Finlands Akademis finansiering i statens budgetförslag för 2020

16.10.2019

I statsbudgeten för 2020 föreslår statsrådet finansiering på totalt 337 miljoner euro för Akademins bevillningsfullmakt, vilket menar att Akademin eventuellt har 20 miljoner euro mindre än förutsett till finansiering av nya forskningsprojekt. Denna engångsöverföring på 20 miljoner euro från Akademins bevillningsfullmakt anvisas till anskaffningen av en ny superdator (EuroHPC). Om det kompletterande budgetförslaget genomförs, ska 10 miljoner euro överföras. 

På basis av budgetpropositionen för 2020, kan Finlands Akademi finansiera högklassig forskning med totalt 337 miljoner euro nästa år, vilket är 45 miljoner euro mindre än under året 2019. Av denna reducering på 45 miljoner euro, 25 miljoner euro beror på att den tidsbundna finansieringen för flaggskepp upphör som väntat. 

Riksdagen beviljade tidsbunden flaggskeppsfinansiering på 25 miljoner euro för både 2018 och 2019. Dessa bevillningsfullmakter har täckat de första fyra åren för sex flaggskepp. Enligt plan genomförs fortsatt finansiering för flaggskepp genom Akademins normala bevillningsfullmakt under 2022–2025. 

I nästa årets statsbudget genomförs även den tekniska överföringen av forskningsbidrag för forskningsinfrastrukturer och ettåriga projekt till bevillningsfullmakten, vilket ökar bevillningsfullmakten med totalt 13,7 miljoner euro under 2020. Denna förändring gör finansiering mer flexibel, men ökar inte forskningsfinansiering som helhet. 

På basis av statens budgetproposition för 2020, ska forskningsfinansiering som beviljas genom Akademin minska med 20 miljoner euro jämfört med förra året med anledning av engångsöverföringen. Finansiering ska överföras för att stöda anskaffningen av en superdator som kommer att finnas i Kajana. Syftet är att EuroHPC ger forskare och samhällen betydligt mer beräkningskapacitet än för närvarande. Om det kompletterande budgetförslaget genomförs, ska 10 miljoner euro överföras. 

Rådet för strategisk forsknings bevillningsfullmakt för 2020 är 55,6 miljoner euro, vilket är samma som för 2019. Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse och stort genomslag i samhället. Även finansiering för forskningsinfrastrukturer, universitetens profileringsbidrag och finansiering för ICT-program förblir oförändrad. 

Driftsanslaget för Akademins förvaltningsämbete minskar från 11,5 miljoner euro till 10,8 miljoner euro. Av de 740 000 euro som minskas är andel minskning av resultatreglerande poster 700 000 euro. 

Mer information: Statens budgetförslag

Har du frågor eller synpunkter?