Suomen Akatemian rahoitus vuoden 2020 talousarviossa

15.10.2019

Valtioneuvosto esittää vuoden 2020 talousarviossa Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntövaltuudeksi yhteensä 337 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Akatemialla olisi ensi vuonna 20 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän käytettävissä uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.Tämä 20 miljoonan euron kertaluonteinen siirto Akatemian myöntövaltuudesta osoitetaan uuden supertietokoneen (EuroHPC) hankintaan. Jos täydentävä talousarvioehdotus toteutuu, kertaluonteisen siirron suuruus olisi 10 miljoonaa euroa. 

Suomen Akatemia voi vuoden 2020 budjettiesityksen perusteella jakaa rahoitusta korkeatasoiseen tutkimukseen ensi vuonna yhteensä 337 miljoonaa euroa. Tämä on 45 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Tästä 45 miljoonan euron vähennyksestä 25 miljoonan euron pudotus johtuu ennakoidusta lippulaivoille osoitetun määräaikaisen rahoituksen päättymisestä. 

Eduskunta myönsi vuosille 2018 ja 2019 määräaikaista lippulaivarahoitusta kummallekin vuodelle 25 miljoonaa euroa. Näillä myöntövaltuuksilla on katettu kuuden lippulaivan ensimmäisen neljän vuoden rahoituskausi. Lippulaivojen jatkorahoitus toteutetaan nykyisen suunnitelman mukaan Akatemian perusvaltuudesta vuosina 2022-2025. 

Ensi vuoden talousarviossa toteutetaan myös tutkimusinfrastruktuurien ja yksivuotisten hankkeiden tutkimusmäärärahojen tekninen siirto myöntövaltuuteen, mikä nostaa valtuutta yhteensä 13,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tämä muutos joustavoittaa rahoitustoimintaa, mutta se ei lisää tutkimukseen osoitettavaa kokonaisrahoitusta. 

Akatemian kautta tutkimukseen osoitettavaa rahoitusta olisi vuonna 2020 valtioneuvoston budjettiesityksen pohjalta 20 miljoonaa euroa tämän vuotista vähemmän kertaluonteisen siirron takia. Kertaluontoinen siirto toteutetaan Kajaaniin sijoitettavan uuden supertietokoneen hankkimisen tukemiseksi. Tavoitteena on saada tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön EuroHPC:n myötä merkittävästi nykyistä tehokkaampi laskentakapasiteetti. Jos täydentävä talousarvioehdotus toteutuu, kertaluonteisen siirron suuruus olisi 10 miljoonaa euroa. 

Strategisen tutkimuksen neuvoston vuoden 2020 myöntövaltuus on 55,6 miljoonaa euroa kuten vuonna 2019. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Myös tutkimusinfrastruktuurien, yliopistojen tutkimuksen profilointia tukevan rahoituksen sekä ICT-ohjelman rahoitustaso pysyy ennallaan. 

Akatemian hallintoviraston toimintamäärärahat vähenevät 11,5 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan euroon. 740 000 euron vähennyksestä siirtyvien erien leikkauksen osuus on 700 000 euroa. 

Lisätietoja: Valtioneuvoston talousarvio

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?