Finlands Akademi finansierar internationellt forskningssamarbete gällande strålningsdetektorer med två miljoner euro

1.11.2019

Finlands Akademi har valt fem nya program (med sju delprojekt) som ska finansieras i utlysningen som främjar internationellt forskningssamarbete inom akademiprogrammet Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS). Projekten finansierades med två miljoner euro under denna utlysning.

Forskningsämnen inom de nya akademiprojekten är produktionsteknologi av röntgensensorer baserad på tryckbar elektronik, avbildningsteknik för infraröd och infrarödsensorer baserad på nanoteknik, ultrakänslig mätningsteknik för magnetfält baserad på supraledningsförmåga samt avbildningsteknik för hornhinna inom millimeter- och submillimetervågarnas frekvens. Finländska forskare samarbetar inom projekten med t.ex. amerikanska, ryska, australiensiska och japanska forskargrupper.

De projekt som finansieras inom akademiprogrammet RADDESS skapar nya typer av funktionella helhetslösningar för strålningsdetektion inom hälsa och säkerhet.  Projekten finansieras totalt med tolv miljoner euro, av vilken två miljoner euro allokeras till projekt som befrämjar internationellt forskningssamarbete. Programmets finansieringsperiod inleddes 2018 och tar slut i slutet av 2022.

År 2019 finansierar Akademin fjorton akademiprogram. Ett akademiprogram är en forskningsstyrd, tematisk och målinriktad sammanslutning av flera forskningsprojekt som främjar forskningens förnyelse och eftersträvar vetenskapligt och annat genomslag. Ett akademiprogram stöder högklassig, mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bildar nätverk mellan forskare och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete. Akademiprogram frambringar vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Mer information

  • programchef Saila Seppo, tfn 0295 335 109, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?