Finlands Akademi finansierar europeisk forskning i individualiserad hälsa med 1,2 miljoner euro

21.11.2019

Finlands Akademi finansierar sex finländska delprojekt i fyra europeiska forskningskonsortier med totalt 1,2 miljoner euro. Konsortierna finansieras i anslutning till ERA-PerMed:s utlysning 2019. ERA-PerMed är ett internationellt nätverk bestående av 32 forskningsfinansiärer från 23 länder.

I denna utlysning, ERA-PerMed:s andra, främjas införande av individualiserad medicin genom stöd till förklinisk, klinisk och beräkningsmässig forskning som också beaktar etiska, sociala och juridiska aspekter samt optimering av hälsovården. De finländska forskare som finansieras forskar i frågor som gäller individuell behandling av sjukdomar associerade med leukemi, bröstcancer, artros och depression.

Följande ERA PerMed-utlysning öppnas i januari 2020. Finlands Akademi har reserverat totalt 1,5 miljoner euro för finansiering av framgångsrika finländska forskare.

De projekt som nu finansierar kopplas till akademiprogrammet Individualiserad hälsa – från gener till samhället (pHealth). Programmet fokuserar bland annat på hur insamling av individuella genomdata kan utnyttjas för att upprätthålla och främja den egna hälsan och förebygga och behandla sjukdomar.

Mer information

  • programchef Heikki Vilen, tfn 029 533 5135, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Sara Illman, tfn 029 533 5119, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?