Finlands Akademi beviljar över 30 miljoner euro till forskningsinfrastrukturer som främjar högklassig vetenskap

18.1.2019

Finlands Akademi har beslutat om finansiering på sammanlagt 32,4 miljoner euro för att stärka forskningens infrastrukturer. Finansieringen fördelas mellan 21 infrastrukturer och 22 organisationer. Finansieringen beviljas för stärkande och uppgradering av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning. Bland finansieringsmottagarna finns två nya initiativ som inte finns med i Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer.

De finansierade forskningsinfrastrukturerna bidrar bl.a. till forskningen om bioekonomi, genomik och kvantteknik, den teknologiska utvecklingen inom havsforskning, och tjänster för långtidslagring av och tillgång till forskningsdata.

Finansieringen utlystes i våras och sammanlagt inkom 58 ansökningar. Ansökningarna bedömdes i en panel som bestod av tolv internationella sakkunniga. Infrastrukturer som finns med på Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer fick sammanlagt 25,4 miljoner euro, internationella infrastrukturer där Finland är medlem fick 4,8 miljoner euro och nya infrastrukturinitiativ fick 3,1 miljoner euro.

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi fattade finansieringsbesluten vid sina möten i december 2018 och januari 2019. Besluten tog också hänsyn till den mellanutvärdering av strategin och vägvisaren för forskningsinfrastrukturer som gjordes i fjol.

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning i olika faser. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, dvs. förlagda till ett ställe, distribuerade eller virtuella, och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra.

Kommittén för forskningens infrastrukturer följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet och finansieringen av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av finansierade projekt.

Har du frågor eller synpunkter?