Finlands Akademi stöder utvecklingen av forskningsinfrastrukturer med 12 miljoner euro

11.12.2018

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 12 miljoner euro till utvecklingen av nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Åtta forskningsinfrastrukturer får finansiering. Kommittén fattar fler finansieringsbeslut om 2018 års utlysning vid sitt möte i januari.

Avancerade forskningsinfrastrukturer med etablerad verksamhet beviljades totalt 8,9 miljoner euro. Med finansieringen förnyas och förstärks finländska biobanker, medicinsk diagnostisk avbildning, Finlands Artdatacenter, musgenbanken, uppföljningssystemet för växthusgaser och partikelfysikforskningen. Dessa forskningsinfrastrukturer finns på Finlands forskningsinfrastrukturers vägvisare.

Även två nya infrastrukturer fick finansiering: Infrastrukturen för tryckt intelligens och Forskningsinfrastrukturen för framtidens trådlösa nät beviljades tillsammans 3,1 miljoner euro. I Infrastrukturen för tryckt intelligens (Printed Intelligence, PII) deltar Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Tammerfors tekniska universitet. I Forskningsinfrastrukturen för framtidens trådlösa nät (Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks, FUWIRI) deltar Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet och Tammerfors tekniska universitet.

Finlands Akademi finansierar anskaffning och etablering av forskningsinfrastrukturer som är nationellt betydelsefulla och främjar högklassig vetenskaplig forskning. Man finansierar även förstärkning och utvidgning av befintliga tjänster.

Med forskningsinfrastrukturer avses medel, utrustning, datanät, databaser och material samt tjänster som möjliggör forskning i olika faser. De kan vara koncentrerade, decentraliserade eller virtuella och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra.

Mer information

Akademins finansieringsbeslut:

Har du frågor eller synpunkter?