Finlands Akademi beviljar 13 miljoner euro för att bygga och utveckla forskningsinfrastrukturer

10.12.2019

I sitt möte den 9 december 2019 har kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi beviljat 12,8 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella forskningsinfrastrukturer. Finansiering beviljades till tio forskningsinfrastrukturer. Kommitténs andra finansieringsbeslut fattas den 21 januari 2020. Akademin är beredd att finansiera ansökningar för vårutlysningen 2019 för infrastrukturer med cirka 21 miljoner euro totalt. 

Finansiering för forskningsinfrastrukturer förstärker biologisk bilddiagnostik, biobanksverksamhet och det nationella laboratoriet för virusvektorer. Den stöder forskningsförutsättningar för bioekonomi, socialundersökning, kvantforskning, mikro- och nanoteknik och utveckling av högklassiga forskningsmiljöer. Ytterligare stöder finansiering verksamhet hos forskningsinfrastrukturen ICOS-ERIC:s högkvarter i Finland. 

Bland de tio finansierade infrastrukturerna var även två nya infrastrukturer: Infrastrukturen för kemisk bilddiagnostik (Quantitative chemically-specific imaging infrastructure for material and life sciences, qCSI), som fick 1,6 miljoner euro och infrastrukturen för kartläggning av den allmänna opinionen (Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO), som fick 774 000 euro. 

I infrastrukturen för kemisk bilddiagnostik ingår Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och LUT universitetet. I infrastrukturen för kartläggning av den allmänna opinionen ingår Åbo Akademi, Tammerfors universitet och Åbo universitet. 

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer. 

Forskningens infrastrukturer är alla de instrument, apparater, data, material och tjänster som möjliggör forskningsarbete, stöder forskningssamarbete samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa. 

Mer information

Akademins finansieringsbeslut

  • ledande vetenskapsrådgivare Merja Särkioja, Finlands Akademi, tfn 0295 335 111, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, Finlands Akademi, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Paula Leskinen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 145, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?