Suomen Akatemialta 13 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen

10.12.2019

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kokouksessaan 9.12.2019 kansainvälisten ja kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai 10 tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusinfrastruktuurikomitea tekee 21.1.2020 lisää rahoituspäätöksiä. Akatemia on varautunut rahoittamaan kevään 2019 infrastruktuurihaun hakemuksia yhteensä noin 21 miljoonalla eurolla. 

Tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vahvistetaan biologista kuvantamista, biopankkitoimintaa ja kansallista virusvektorilaboratoriota sekä tuetaan biotalouden, sosiaalitutkimuksen, kvanttitieteen, mikro- ja nanoteknologian sekä ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusedellytyksiä ja laadukkaiden tutkimusympäristöjen kehittämistä. Lisäksi rahoituksella tuetaan Suomessa toimivan ICOS-ERIC tutkimusinfrastruktuurin päämajan toimintaa. 

Kymmenen rahoitetun infrastruktuurin joukossa oli myös kaksi uutta infrastruktuuria: Kemiallisen kuvantamisen infrastruktuuri (Quantitative chemically-specific imaging infrastructure for material and life sciences, qCSI), jolle myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa, ja julkisen mielipiteen kartoittamiseen perustettu infrastruktuuri (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO), jolle myönnettiin 774 000 euroa. 

Kemiallisen kuvantamisen infrastruktuurissa ovat mukana Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Julkisen mielipiteen kartoittamisen infrastruktuurin muodostavat Åbo Akademi, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. 

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista ja olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä.

Lisätietoja

Akatemian rahoituspäätökset

  • johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja, Suomen Akatemia, p. 029 533 5111, merja.sarkioja(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Outi Ala-Honkola, Suomen Akatemia, p. 029 533 5029, outi.ala-honkola(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Paula Leskinen, Suomen Akatemia, p. 029 533 5145, paula.leskinen(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?