Europas kvantexperter samlas i Finland

3.10.2019

Finlands EU-ordförandeskap, Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finlands Akademi och Quantum Flagship-projektet organiserar evenemanget 17–18 oktober 2019. Experterna inom kvantteknologi samlas för att diskutera områdets nyaste vinningar och uppställa framtidsvisioner och strategiska syften som ska lyfta Europa på toppen av området.

Evenemanget behandlar den allmänna utvecklingen av kvantteknologins utsikter och infrastrukturer inom allmäneuropeiska projekt (t.ex. Quantum Flagship) samt nationella och regionala projekt (t.ex. Quantum Technology Finland). Huvudtalarna är representanter för Europeiska kommission, Quantum Flagship-projektet, Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen samt experter inom teknologi och industri. Evenemanget öppnas av Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila.

Det behandlar även internationellt samarbete mellan de europeiska, amerikanska och japanska representanter.

Program

Registrering

Quantum Flagship-projektet

Quantum Flagship, som inleddes år 2018, är ett av Europeiska unionens största och ambitiösa forskningsprojekt. Det tioåriga projektet har en budget som uppgår till cirka en miljard euro. Det för samman forskningsinstituten, den akademiska världen, industrin, företagen och politiska beslutsfattarna i ett unikt samarbetsprojekt. Huvudsyftet med projektet är att stödja och utvidga Europas ledaranställning och spetskompetens inom detta forskningsområde samt att göra forskning inom kvantfysik tillgänglig för marknaden genom kommersiella applikationer och genombrottsteknologi. Över 5 000 forskare vid akademiska forskningsinstitut och industri deltar i projektet under dess lopp. Syftet är att skapa nästa generationens genombrottsteknologi som påverkar det europeiska samhället så att Europa blir en globalt central, kompetensbaserad aktör och en teknologiledare inom området.

www:  https://qt.eu/

Twitter: @QuantumFlagship 

Har du frågor eller synpunkter?