Euroopan kvanttiasiantuntijat kokoontuvat Suomeen

2.10.2019

Suomen EU-puheenjohtajakauden, Aalto-yliopiston, VTT:n, Suomen Akatemian ja Quantum Flagship -hankkeen järjestämä tapahtuma on 17.-18. lokakuuta. Kvanttiteknologian asiantuntijat kokoontuvat tarkastelemaan alan uusimpia saavutuksia sekä laatimaan tulevaisuuden visioita ja strategiset tavoitteet, jotka nostavat Euroopan alan huipulle. Ensimmäisen päivän päätteeksi järjestetään paneelikeskustelu, jossa käsitellään kvanttiteknologiaa ja siihen liittyvää infrastruktuuria Euroopassa.

Helsingissä järjestetään 17.–18. lokakuuta 2019 Exploring and Making Quantum Technology -tapahtuma, jossa kvanttiteknologian huippuasiantuntijat ja sidosryhmien edustajat keskustelevat Euroopan kvanttiteknologian ekosysteemin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Suomen EU-puheenjohtajakauden, Aalto-yliopiston, VTT:n, Suomen Akatemian ja Quantum Flagship -hankkeen järjestämä kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa tiedeyhteisölle, teollisuuden edustajille ja päättäjille tilaisuuden kokoontua rakentamaan yhdessä perustaa näiden teknologioiden kehittämiselle Euroopassa ja päättämään seuraavista tavoitteista.

Eurooppa pyrkii nyt täydellä teholla luomaan seuraavan sukupolven murroksellisia teknologioita, joilla on todellista vaikutusta eurooppalaiseen yhteiskuntaan, ja haluaa kehittyä globaalisti keskeiseksi osaamispohjaiseksi toimijaksi ja alan teknologiajohtajaksi.  Quantum Flagship -hankkeen strategisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Jürgen Mlynek toteaa:

 - Eurooppa haluaa johtavan roolin toisessa kvanttivallankumouksessa, joka on maailmanlaajuisesti käynnissä. Mutta kun ottaa huomioon, miten eri puolilla maailmaa ponnistellaan, on helppo nähdä, että edelläkävijän asemassa ei pysy ilman kaikkialta Euroopasta saatavaa tukea, joka tähän saakka on ollutkin turvaamassa eurooppalaisen Quantum Flagship -hankkeen toimintaa. Siksi odotan erityisen paljon näitä kokouksia, joissa koko yhteisö voi vaihtaa ajatuksia kvanttiteknologian nykyisistä ja tulevista vaiheista.

Ensimmäisenä päivänä tarkastellaan yleisesti kvanttiteknologian näkymien ja infrastruktuurin nykyistä ja tulevaa kehitystä yleiseurooppalaisten hankkeiden, kuten Quantum Flagshipin, sekä kansallisten ja alueellisten hankkeiden, kuten Quantum Technology Finlandin ja monien muiden, näkökulmasta. Pääpuheenvuoroja käyttävät Euroopan komission, Quantum Flagship -hankkeen, Aalto-yliopiston ja VTT:n edustajat sekä tekniikan ja teollisuuden asiantuntijat. Tilaisuuden avaa Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila.

Toisena päivänä keskitytään Quantum Flagship -hankkeen tieteelliseen strategiaan, erityisesti sen strategiseen tutkimusohjelmaan, ja siihen liittyviin hankkeisiin, ja koko yhteisö on tervetullut osallistumaan työhön aktiivisesti ja tuomaan monipuolisesti esiin hankkeen tavoitteisiin liittyviä ajatuksia. Erityisissä keskustelutilaisuuksissa käsitellään esimerkiksi koulutusta, tekniikkaa ja infrastruktuureja.

Tapahtumassa järjestetään myös Euroopan, Yhdysvaltojen ja Japanin edustajien kansainvälistä yhteistyötä käsittelevä paneelikeskustelu, jossa kartoitetaan kvanttiteknologiakentällä meneillään olevaa kehitystä ja jo saavutettuja tavoitteita kullakin mantereella sekä pohditaan lisäksi mahdollisia tulevia synergioita.  

Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Rekisteröityminen tapahtumaan

Quantum Flagship -hanke

Vuonna 2018 käynnistetty Quantum Flagship on yksi Euroopan unionin suurimmista ja kunnianhimoisimmista tutkimushankkeista. Noin miljardin euron budjetilla toimiva 10-vuotinen hanke kokoaa tutkimuslaitokset, akateemisen maailman, teollisuuden, yritykset ja poliittiset päättäjät mukaan ainutlaatuiseen yhteistyöhankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ja laajentaa Euroopan asemaa tieteellisenä johtajana ja huippuosaajana tällä tutkimusalalla sekä tuoda kvanttifysiikan tutkimusta laboratoriosta markkinoiden saataville kaupallisten sovellusten ja murroksellisen teknologian avulla. Hankkeeseen osallistuu sen elinkaaren aikana yli 5 000 tutkijaa akateemisista tutkimuslaitoksista ja teollisuudesta, ja sen tavoitteena on luoda seuraavan sukupolven murroksellisia teknologioita, jotka vaikuttavat eurooppalaiseen yhteiskuntaan siten, että Euroopasta tulee globaalisti keskeinen osaamispohjainen toimija ja alan teknologiajohtaja.

Lue lisää hankkeesta

Twitter: @QuantumFlagship 

Lisätietoja

tapahtumasta

  • Tutkimusjohtaja Mikko Merimaa, VTT, p. 050 410 5517, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi
  • Akatemiaprofessori Jukka Pekola, Aalto-yliopisto, p. 040 700 9290, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Quantum Flagship -hankkeesta

  • Coordinator of the Coordination and Support Action Senior Markus Wilkens, Technology Consultant Quantum Systems & Photonics VDI Technologiezentrum GmbH, p. +49 2 11 62 14-4 78, wilkens(at)vdi.de
  • Media Relations of the Quantum Flagship, Alina Hirschmann, p. +34 691 513 974 / +34 637 287 037, communications(at)qt.eu

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?