Åtta miljoner euro för forskning av samband mellan klimatförändring och hälsa

12.12.2019

I den andra fasen av akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa (CLIHE) har Finlands Akademi valt sju forskningskonsortier (29 delprojekt) till finansiering. Forskningskonsortierna beviljades totalt åtta miljoner euro. Projekten som nu finansieras startar i januari 2020.

Projekten studerar bland annat

  • klimatförändringens inverkan på förekomsten av sjukdomar som sprids via flyttfåglar och fladdermöss,
  • hälsofrågor och samhälleliga utmaningar när det gäller att anpassa sig till klimatförändringen,
  • sambandet mellan klimatförändringen och sjukdomar som sprids via insekter i Finland samt
  • sambandet mellan luftburna allergener och immunologisk beredskap i framtida klimatscenarier.

Akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa tillhandahåller den kunskapsbas som behövs vid valet av bästa praxis för anpassning till klimatförändring. Programmets finansieringsperiod börjar år 2020 och pågår till slutet av år 2023.

Finlands Akademi finansierar 14 akademiprogram år 2019. Programmen är vetenskapliga, tematiska och resultatorienterade forskningsprogram som förnyar forskningen och eftersträvar vetenskapligt och annat genomslag. Akademiprogrammen stöder högklassig mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bidrar till att skapa nya forskarnätverk och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete.

Mer information

  • programchef Tuula Aarnio, tfn 029 533 5146, förnamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 029 533 5143, förnamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?