Antalet ansökningar i Akademins septemberutlysning ökade från förra året

3.10.2019

Totalt 3508 ansökningar inkom till Finlands Akademis septemberutlysning som stängdes 26 september. Antalet ansökningar var 3313 under året 2018. I år ökade det totala antalet ansökningar på grund av de 251 ansökningar om bidrag för anställning som akademiprofessor. I 2019 års antal har ansökningar av delprojekt i konsortier räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en gemensam ansökan blir antalet ansökningar 3169.

Akademiprojektsbidrag var den populäraste bidragsformen med totalt 1392 ansökningar (år 2018 inkom 1378 ansökningar). Totalt 550 personer (2018: 517) ansökte om bidrag för anställning som akademiforskare och 744 personer om bidrag för anställning som forskardoktor (2018: 790).

Av Akademins tre forskningsråd var det forskningsrådet för naturvetenskap och teknik som mottog flest ansökningar, totalt 1230 (2018: 1108). Näst flest ansökningar inlämnades till forskningsrådet för kultur och samhälle, som fick 970 ansökningar (2018: 879). Till forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö inlämnades 925 ansökningar (2018: 937). I bifogade tabell finns antalet ansökningar inom de olika bidragsformerna.

Finansieringsbesluten om septemberutlysningen fattas i april–juni 2020. Beslutsdatumen publiceras på webben.

Mer information fås av de kontaktpersoner som nämns i utlysningstexten.

Har du frågor eller synpunkter?