Tio forskningsprojekt får finansiering inom akademiprogrammet Media och samhälle

26.11.2018

Finlands Akademi beslutade igår att finansiera tio projekt eller konsortier inom akademiprogrammet Media och samhälle. Finansieringen uppgår till totalt 8 miljoner euro, dvs. den genomsnittliga finansieringen är 800 000 euro per projekt. Finansieringstiden inleds från början av 2019 och slutar i slutet av 2022.

Sammanlagt finansieras 22 forskningsprojekt då man räknar med delprojekten i konsortierna. Kvinnor utgör 36 procent av projektledarna. I det första utlysningssteget mottog Finlands Akademi 159 preliminära ansökningar. I det första steget utgjorde kvinnorna 43 procent av projektledarna.

Akademiprogrammet Media och samhälle förnyar samhällsforskningen i Finland genom att föra samman olika forskningsgrenar och infallsvinklar och koppla dem till en aktuell tematik av största samhälleliga relevans. Programmets mångvetenskapliga infallsvinkel tar sikte på att identifiera, analysera och förklara samhälleliga begrepp, fenomen och utvecklingstrender i anknytning till ämnet – samt öppna horisonter för nya lösningar och samhälleliga val.

Exempel på finansierade projekt

Antti Ukkonen (Helsingfors universitet) leder ett forskningsprojekt där man undersöker automatiserad trollning och utformandet av falska nyheter i framtidens sociala medier. Målet är att undersöka mekanismer för hur artificiell intelligens kan utnyttjas för att störa webbdiskussioner och nyhetsutbudet. I projektet kombineras kvalitativ analys av trollning och falska nyheter med moderna maskininlärningsmetoder.

Karina Horsti (Jyväskylä universitet) leder ett forskningsprojekt som ska undersöka deporteringens effekter i samhället. Inom det mångvetenskapliga projektet analyseras utvisningars inverkan från olika perspektiv: känslor, offentlighet, sociala medier och medborgarorganisationer. Fokus ligger på att undersöka hur tvångsavvisningar eventuellt påverkar det finländska samhället.

Anu Koivunen (Tammerfors universitet) och Eetu Mäkelä (Helsingfors universitet) leder ett konsortium som ska behandla mediernas makt i Finland och hur denna makt förändras. Forskarna ska undersöka finländska mediediskussioner och publicitet under tre teman: alkoholpolitik, familjepolitik och förhållandena mellan staten och företag. Projektet framhäver strömmar av makt och nätverk av aktörer inom den finländska politiska publiciteten samt rollen av journalistiska medier som politiska aktörer och arenor.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?