Ojämna löpstigar hjälper löpare att fly vardagen

4.7.2018

Vid löpning framhävs den fysiska upplevelsens betydelse när man springer i olika miljöer. Enligt en undersökning som finansierats av Finlands Akademi hjälper utmaningarna i underlagets ojämnheter löparen att effektivt fly vardagen under löprundan.

Stigarnas ojämna underlag kräver koncentration av löparen på ett positivt sätt, och därför far inte tankarna iväg till vardagsbekymren. Dessutom blir terränglöpning en positiv upplevelse av samhörighet med naturen när löparen koncentrerar sig på rötter, stenar och andra naturformer som dyker upp på skogsstigen. Löpning på ett jämnt underlag däremot kan bidra till att man når ett positivt, mentalt och aktivt tillstånd där man å ena sidan inte behöver tänka på någonting, men där man å andra sidan får svar på frågor utan ansträngning.

“Känslan av underlaget under löpningen inverkar på många sätt på motionärernas upplevelser och rutiner. Den kan göra löpningen angenäm, tråkig, utmanande. lätt, tung och så vidare”, berättar forskardoktor Jarkko Bamberg.

Bamberg, som arbetar vid Tammerfors universitet, strävar genom sin undersökning efter att ta fram ny information om sambandet mellan fysiska upplevelser i olika löpförhållanden samt hälsa och välbefinnande. Det finns inte så mycket information om skillnaderna mellan olika fysiska löpupplevelser. Enligt materialet har närskogen samt skötta löpslingor och trampade skogsstigar sin egen roll för löpare. Med hjälp av forskningsresultaten kan man skapa bättre löpförhållanden i närskogarna och uppmuntra människor att springa mer.

I undersökningen samlade man material från människor som har löpning som hobby och som brukar springa i Kauppi idrottspark i Tammerfors. De som deltog i undersökningen intervjuades under sin löptur; de tog med sig intervjuaren på sin typiska löprunda där man pratade om den intervjuades löpupplevelser och löprutiner. Löpintervjun filmades och rutten sparades med hjälp av GPS. Med varje deltagare gjorde man sedan en ny intervju där man tillsammans granskade videon och löpslingan samt diskuterade intervjuernas innehåll mer ingående.

Mer information

  • Jarkko Bamberg, Tammerfors universitet, tfn 040 727 1215

Foto: Pond5.com

Har du frågor eller synpunkter?