Finlands Akademi välkomnar deklarationen om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

4.9.2018

Europeiska kommissionen och sammanslutningen Science Europe publicerade idag deklarationen ”Plan S”, som siktar till att påskynda övergången till fullständigt öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Deklarationen bygger på ett initiativ om öppen tillgång som beretts av arbetsgruppen Open Access Envoy tillsammans med Science Europe. I samband med deklarationen lanserades cOAlition S, en sammanslutning mellan elva europeiska forskningsfinansiärer från bl.a. Storbritannien, Nederländerna och Norge som syftar till att främja deklarationens mål. Också Europeiska kommissionen och Europeiska forskningsrådet (ERC) bidrar till att förverkliga deklarationen.

Plan S lyfter fram tio principer med vilka man kan främja planeringen och förverkligandet av publicering med open access. Målet är klart: fullständigt och omedelbart öppen tillgång till offentligfinansierade vetenskapliga publikationer. Deklarationen kan läsas på Science Europes webbplats.

Finlands Akademi välkomnar deklarationen som ett stort framsteg. Akademin erkänner betydelsen av samarbetet mellan forskningsfinansiärer och inser behovet av att ytterligen öka internationellt samarbete för att bana väg för vetenskaplig publicering utan betalväggar.

”Vid Akademin anser vi att samarbetet mellan forskningsfinansiärer och forskarsamhället kan ha stor inverkan på öppen vetenskap. Gemensamma åtgärder kan bidra till en miljö där det är enkelt och kostnadseffektivt att publicera med open access, och där forskare inte behöver oroa sig för kvaliteten eller trovärdigheten hos publiceringsplattformar”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning.

Mer information

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?