Suomen Akatemia pitää avoimen julkaisemisen julistusta tärkeänä

4.9.2018

Euroopan komissio ja Science Europe ovat tänään antaneet Plan S -nimisen julistuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä välittömään, täysin avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen.

Plan S -julistus perustuu Open Access Envoy -työryhmän ja Science Europen valmistelemaan avoimen julkaisemisen aloitteeseen. Yksitoista eurooppalaista tutkimusrahoittajaa muun muassa Britanniasta, Alankomaista ja Norjasta ovat muodostaneet cOAlition S -yhteenliittymän, jolla pyritään edistämään julistuksen tavoitteita. Myös Euroopan komissio ja Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tukevat toimillaan julistuksen toteuttamista.

Plan S sisältää kymmenen periaatetta, joilla edistetään avoimen julkaisemisen suunnittelua ja käytännön toteutusta. Tavoite on selkeä: täysimääräinen ja välitön pääsy julkisilla varoilla rahoitettuihin tutkimusjulkaisuihin. Julistus on saatavilla Science Europen verkkosivuilta.

Suomen Akatemia pitää julistusta myönteisenä kehitysaskeleena. Akatemia arvostaa tutkimusrahoittajien yhteisiä ponnistuksia ja tunnustaa tarpeen lisätä kansainvälistä yhteistyötä, jolla avataan tietä kohti tieteellistä julkaisemista ilman maksumuureja.

“Akatemian mielestä tutkimusrahoittajien ja tiedeyhteisön välisellä yhteistyöllä voi olla suuri vaikutus avoimeen tieteeseen. Yhteisillä toimilla voidaan edistää toimintaympäristöä, jossa täysin avoin julkaiseminen on helppoa ja sen kustannukset kohtuullisia ja jossa tutkijoiden ei tarvitse huolehtia julkaisualustojen laadusta tai uskottavuudesta”, sanoo Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?